Đặt vé sớm để có giá tốt nhất!

Thông báo hoãn sự kiện Cuc Phuong Jungle Paths 2021

Thông báo hoãn sự kiện Cuc Phuong Jungle Paths 2021

𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐇𝐎𝐀̃𝐍 𝐒𝐔̛̣ 𝐊𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐂𝐔𝐂 𝐏𝐇𝐔𝐎𝐍𝐆 𝐉𝐔𝐍𝐆𝐋𝐄 𝐏𝐀𝐓𝐇𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟏

<English below>

<Thông báo này đã đồng thời được gửi đến email của các Vận động viên, các đơn vị Đối tác, Tài Trợ và các Tình Nguyện Viên. Nội dung thông báo không thay đổi, vui lòng đọc dưới đây nếu bạn không nhận được email>

Kính gửi Anh chị Vận động viên, quý Đối tác, các Đơn Vị Tài Trợ và Các Bạn Tình Nguyện Viên,

Những tưởng tình hình dịch bệnh đã lắng xuống và các giải chạy được tổ chức theo đúng kế hoạch, ấy vậy mà một lần nữa, làn sóng COVID lại tấn công toàn xã hội với những diễn biến phức tạp.

Ngày 04 tháng 05 năm 2021, UBND tỉnh Ninh Binh - Sở Văn hóa và Thể thao ban hành 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐚̆𝐧 𝐬𝐨̂́ 𝟓𝟔𝟓/𝐒𝐕𝐇𝐓𝐓-𝐐𝐋𝐓𝐃𝐓𝐓 về việc 𝐭𝐚̣𝐦 𝐝𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 “𝐂𝐮́𝐜 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐥𝐞 𝐏𝐚𝐭𝐡𝐬” 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟏.

Do vậy, chúng tôi rất tiếc phải thông báo:

𝐓𝐚̣𝐦 𝐡𝐨𝐚̃𝐧 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐂𝐮𝐜 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐥𝐞 𝐏𝐚𝐭𝐡𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟑𝟎.𝟎𝟓.𝟐𝟎𝟐𝟏.

Ngày mới dự kiến tổ chức Giải là trong khoảng thời gian của 𝐐𝐮𝐲́ 𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟏. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới các bạn ngay khi có thông tin chính thức từ Sở Văn hóa và Thể thao - UBND tỉnh Ninh Bình.

Chúng tôi hy vọng nhận được sự đồng cảm và chia sẻ của các vận động viên, các đơn vị tài trợ, đối tác và các bạn tình nguyện viên để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Vui lòng theo dõi Fanpage và Email thường xuyên để nhận những tin tức mới nhất về Giải chạy 𝐂𝐮𝐜 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐥𝐞 𝐏𝐚𝐭𝐡𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟏 nhé.

Trong thời gian này, chúng ta hãy cùng nghiêm túc thực hiện đầy đủ quy trình 5k do Bộ Y tế ban hành:

🔹 𝐊𝐇𝐀̂̉𝐔 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆: Đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người; đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.

🔹 𝐊𝐇𝐔̛̉ 𝐊𝐇𝐔𝐀̂̉𝐍: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt/ vật dụng thường xuyên tiếp xúc (tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế…). Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.

🔹 𝐊𝐇𝐎𝐀̉𝐍𝐆 𝐂𝐀́𝐂𝐇: Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.

🔹 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐔̣ 𝐓𝐀̣̂𝐏 đông người.

🔹 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐁𝐀́𝐎 𝐘 𝐓𝐄̂́: thực hiện khai báo y tế trên App NCOVI hoặc tokhaiyte.vn; cài đặt ứng dụng BlueZone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.xn--vn-rma2251a/ được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Mong mọi chuyện sẽ sớm qua đi, tình hình nhanh chóng ổn định trở lại để chúng ta được gặp nhau vào một ngày không xa!

Xin cảm ơn,

BTC.

______________________

𝐀𝐍𝐍𝐎𝐔𝐍𝐂𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐎𝐍 𝐂𝐔𝐂 𝐏𝐇𝐔𝐎𝐍𝐆 𝐉𝐔𝐍𝐆𝐋𝐄 𝐏𝐀𝐓𝐇𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐏𝐎𝐒𝐓𝐏𝐎𝐍𝐄

<This announcement has also been sent to Runners, Partners, Sponsors, and Volunteers' emails. The announcement content remains unchanged. Please read below if you do not receive the email>

Dear Runners, Partners, Sponsors, and Volunteers,

We all thought that the pandemic situation had been controlled and races could be held as scheduled. However, the wave of COVID-19 once again crashes the whole society with complicated developments.

On 04th of May 2021, Ninh Binh Provincial People's Committee - Department of Culture and Sports issued 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐋𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐍𝐨. 𝟓𝟔𝟓/𝐒𝐕𝐇𝐓𝐓-𝐐𝐋𝐓𝐃𝐓𝐓 on 𝐬𝐮𝐬𝐩𝐞𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 "𝐂𝐮𝐜 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐥𝐞 𝐏𝐚𝐭𝐡𝐬” 𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟏.

Therefore, we are regret to announce that:

𝐂𝐮𝐜 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐥𝐞 𝐏𝐚𝐭𝐡𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟏, 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡 𝐢𝐬 𝐬𝐜𝐡𝐞𝐝𝐮𝐥𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐭𝐚𝐤𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞 𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐲 𝟑𝟎, 𝟐𝟎𝟐𝟏, 𝐡𝐚𝐬 𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐩𝐨𝐧𝐞𝐝.

The race is expected to take place in the 𝐅𝐨𝐮𝐫𝐭𝐡 𝐐𝐮𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝟐𝟎𝟐𝟏. The exact date will be sent to you as soon as we get the official information from Ninh Binh People’s Committee and its Department of Culture and Sport.

We are looking forward to receiving your sympathy and sharing, so that we can together overcome this struggling period.

Please kindly visit 𝐂𝐮𝐜 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐥𝐞 𝐏𝐚𝐭𝐡𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟏’s Fanpage and check your Email regularly to receive the latest news.

In the meantime, please strictly comply with the “5K Message” required by The Ministry of Health:

🔹 𝐖𝐄𝐀𝐑𝐈𝐍𝐆 𝐌𝐀𝐒𝐊: Regularly wear cloth masks in public and crowded places, and medical masks in medical facilities and quarantine sites.

🔹 𝐃𝐈𝐒𝐈𝐍𝐅𝐄𝐂𝐓𝐈𝐍𝐆: Regularly wash hands with soap or disinfection sanitizers. Clean surfaces/objects that are frequently touched (doorknobs, cell phones, tablets, desks, chairs ...). Keep the house clean and well ventilated.

🔹 𝐊𝐄𝐄𝐏𝐈𝐍𝐆 𝐃𝐈𝐒𝐓𝐀𝐍𝐂𝐄: Keep distance when contacting others

🔹 𝐀𝐕𝐎𝐈𝐃𝐈𝐍𝐆 𝐆𝐀𝐓𝐇𝐄𝐑𝐈𝐍𝐆: Avoid going to crowded places

🔹 𝐌𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐃𝐄𝐂𝐋𝐀𝐑𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍: Complete medical declaration form in NCOVI application or tokhaiyte.vn, install Bluezone at https://www.bluezone.gov.vn to be warned of COVID-19 risk.

We hope that difficulties will soon pass, the situation will soon be stable again so that we can meet one another in the near future!

Yours sincerely,

The Organizing Committee.

← Bài trước Bài sau →