Đặt vé sớm để có giá tốt nhất!

Chính sách bảo mật

1.     Dữ liệu cá nhân


1.1. Dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi

 

 1. Để đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi, có một số dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nhận được khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi. Dữ liệu cá nhân này bao gồm không giới hạn các thông tin liên lạc của bạn như họ và tên, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện và số điện thoại; mật khẩu tài khoản; ngày sinh; giới tính; thông tin tài khoản của bạn trên các mạng xã hội; sở thích; ảnh, video hoặc nội dung khác mà bạn hoặc chúng tôi đóng góp khi bạn tham gia vào các sự kiện; thông tin thanh toán và thông tin hoá đơn thanh toán; thông tin bạn tham gia sự kiện từ thiện; vị trí địa lý; thông tin liên lạc khẩn cấp; năng lực thể thao khi bạn tham gia các hoạt động rèn luyện; và/hoặc thông tin bạn đăng ký các diễn đàn công khai, tin nhắn, nhận xét, tìm kiếm hoặc truy vấn thông qua dịch vụ của chúng tôi.
 2. Đôi khi, chúng tôi có thể tổ chức cuộc thi qua dịch vụ của chúng tôi hoặc yêu cầu bạn hoàn thành các bảng câu hỏi hoặc khảo sát. Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp để quản lý cuộc thi hoặc cuộc khảo sát, và phân tích các kết quả cho mục đích nghiên cứu để cung cấp cho bạn các thông tin khác mà có thể bạn quan tâm, tuân thủ các yêu cầu pháp lý và sử dụng cho các mục đích khác như được mô tả trong Chính sách này.


1.2. Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập tự động


Một số dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập tự động khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, địa chỉ giao thức Internet ("IP"); thiết bị và loại trình duyệt của bạn; nhà cung cấp dịch vụ internet ("ISP"); hệ điều hành của bạn; thống kê về các hoạt động của bạn thông qua dịch vụ, chẳng hạn như tần suất đăng nhập của bạn hoặc khoảng thời gian đăng nhập; thông tin về cách bạn tiếp cận dịch vụ của chúng tôi; số liệu quảng cáo và liên kết được nhấp vào trong dịch vụ; và / hoặc thông tin được thu thập thông qua cookie, web beacon, và các công nghệ khác như mô tả  mục 6 bên dưới. Cookies, tường lửa và các công nghệ khác.


1.3. Dữ liệu Cá nhân Thu thập từ Bên Thứ Ba

 

 1. Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn từ các nguồn của bên thứ ba chẳng hạn như, các đơn vị tổ chức sự kiện, các nguồn tính hẹn giờ sự kiện và các nguồn sẵn có sẵn công khai và thương mại. Ví dụ: nếu bạn nhấp qua dịch vụ của chúng tôi để đăng ký một sự kiện, nhà tổ chức sự kiện có thể cung cấp cho chúng tôi tên, thông tin liên hệ, độ tuổi, giới tính và thời gian tham gia của bạn. Thông tin mà chúng tôi nhận được từ bên thứ ba có thể được kết hợp với thông tin chúng tôi thu thập, bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập được về bạn.
 2. Bạn cũng có thể chọn liên kết tài khoản của bạn với các ứng dụng của bên thứ ba nhất định, chẳng hạn như Facebook hoặc Google. Khi liên kết tài khoản của bạn với một trong các ứng dụng của bên thứ ba, chúng tôi sẽ yêu cầu quyền truy cập thông tin cơ bản của bạn như tên, hình ảnh, tiểu sử, giới tính, mạng, ID người dùng, danh sách bạn bè và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn đã công khai trên ứng dụng đó. Để biết thêm thông tin về việc liên kết tài khoản của bạn với các ứng dụng của bên thứ ba, vui lòng xem mục 3.7 “Ứng dụng bên thứ ba" bên dưới.
 3. Chúng tôi sử dụng bên thứ ba để thực hiện dịch vụ thanh toán điện tử (VNPAY, ONEPAY) để thu các khoản lệ phí theo biểu phí đã công bố cho từng sản phẩm dịch vụ mà bạn mua, mọi thông tin liên quan đến thanh toán của bạn sẽ được bên thứ ba thực hiện và các thao tác được chuyển hướng đến bên thứ ba. Chúng tôi chỉ lưu trữ trạng thái các lần thanh toán nhằm phục vụ đối soát tài chính và đảm bảo quyền lợi của bạn khi phát sinh giao dịch. 


1.4. Dữ liệu cá nhân từ thiết bị di động của bạn


Chúng tôi có thể cung cấp các tính năng dựa vào việc sử dụng thông tin bổ sung trên thiết bị di động của bạn hoặc yêu cầu quyền truy cập vào một số dịch vụ nhất định thông qua thiết bị di động của bạn nhằm nâng cao trải nghiệm của bạn nhưng không bắt buộc phải sử dụng dịch vụ. Cho chúng tôi quyền truy cập thông tin này không có nghĩa là bạn cho phép chúng tôi truy cập không giới hạn vào thông tin đó hoặc chúng tôi sẽ không truy cập thông tin cụ thể nếu không có sự cho phép của bạn. Một số dữ liệu cá nhân từ thiết bị di động của bạn, chẳng hạn như ID thiết bị di động, hệ thống hoạt động, nhà cung cấp dịch vụ di động và địa chỉ IP của bạn, được thu thập tự động khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi qua điện thoại di động của bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu sự cho phép để có được vị trí hiện tại của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ liên quan đến vị trí. Trong chức năng "Cài đặt" trên điện thoại, bạn sẽ có khả năng cho phép hoặc ngăn cản chúng tôi ghi lại thông tin về vị trí địa lý của bạn cho các tính năng nhất định của dịch vụ.


2. Cách sử dụng dữ liệu cá nhân của chúng tôi.


2.1. Tài khoản của bạn

 

 1. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập được cho các mục đích như đăng ký tài khoản của bạn cho một số dịch vụ nhất định mà chúng tôi cung cấp, hay liên lạc với bạn về các dịch vụ của chúng tôi cho các mục đích phục vụ khách hàng, và đăng ký giúp bạn tham gia các sự kiện, cung cấp các kết quả sự kiện sau đó, nhằm giúp cải thiện dịch vụ của chúng tôi bằng cách cung cấp trải nghiệm cá nhân, tuỳ chỉnh vị trí, trợ giúp và hướng dẫn cá nhân hoá, phục vụ các mục đích dịch vụ khách hàng khác. Chúng tôi có thể bổ sung thêm Dữ liệu Cá nhân về bạn để lưu giữ trong hồ sơ hiện hành của chúng tôi.
 2. Bên thứ ba cần lưu ý rằng chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập được liên quan đến người dùng (bao gồm thông tin không giới hạn thông qua trang đăng ký sự kiện) phù hợp với các điều khoản của chính sách này. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi thu thập thông tin thay mặt cho các bên thứ ba tuân thủ các yêu cầu hợp đồng giới hạn khả năng của chúng tôi sử dụng và chuyển thông tin của bạn theo những cách hẹp hơn so với các chính sách này. Trong những trường hợp hạn chế này, thông tin của bạn phải tuân theo những yêu cầu của hợp đồng và không phải với chính sách này và sẽ bị bên thứ ba áp dụng. Nếu thông tin của bạn được thu thập thay mặt cho bên thứ ba, nó sẽ hiển nhiên vào thời điểm bạn cung cấp thông tin đó. Chính sách này không bao gồm việc sử dụng thông tin của bên thứ ba bên ngoài dịch vụ của bên thứ ba. Bạn sẽ cần liên hệ trực tiếp với bên đó để xác định xem thông tin của bạn có bị giới hạn về việc sử dụng hay không và để xác định cách thức bên thứ ba sẽ sử dụng thông tin của bạn.


2.2. Sử dụng cho mục đích kinh doanh của chúng tôi


Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn cho các mục đích kinh doanh nội bộ như giúp chúng tôi cải tiến nội dung và chức năng của dịch vụ của chúng tôi để hiểu rõ hơn về người dùng của chúng tôi và cách họ sử dụng dịch vụ của chúng tôi để cải tiến dịch vụ chúng tôi cung cấp, phát triển các tính năng hoặc dịch vụ mới, quản lý tài khoản của bạn, cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng, giúp cải thiện an ninh của chúng tôi và ngăn ngừa gian lận, tuân thủ tất cả các nghĩa vụ và quyền của pháp luật và quản lý chung các dịch vụ và kinh doanh của chúng tôi.


2.3. Truyền thông và tiếp thị 


Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn cho các mục đích truyền thông như cung cấp cho bạn các thông tin mà bạn yêu cầu để đáp ứng các yêu cầu tham gia của bạn rồi gửi cho bạn thông tin điện tử liên quan đến sự kiện, tin tức cập nhật , bản tin quảng cáo thông qua các kênh liên lạc điện tử, cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba và thông báo cho bạn những thay đổi hoặc cập nhật mới về dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích marketing và quảng cáo thông qua website của bên thứ ba và hiển thị nội dung quảng cáo trong hoặc ngoài dịch vụ của chúng tôi. Để biết thêm thông tin liên quan đến truyền thông điện tử, vui lòng xem mục 5.3 “Lựa chọn phương thức liên lạc điện tử" bên dưới.


3. Cách chúng tôi tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn


3.1. Không bán dữ liệu cá nhân của bạn


Chúng tôi coi trọng sự tin tưởng của bạn liên quan tới dữ liệu cá nhân là một phần quan trọng trong mối quan hệ hai bên. Do đó, chúng tôi sẽ không bán dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba, bao gồm cả các nhà quảng cáo bên thứ ba. Tuy nhiên, có một số trường hợp chúng tôi có thể tiết lộ, chuyển nhượng hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không cần thông báo cho bạn, như được mô tả dưới đây.


3.2. Chuyển đổi kinh doanh 


Có thể xảy ra trong thời gian chúng tôi mua bán qua lại các công ty hoặc tài sản khác. Trong trường hợp mua bán, sáp nhập, tái cơ cấu, giải thể hoặc các hoạt động tương tự, Dữ liệu cá nhân có thể được coi là một phần của tài sản được chuyển đổi. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn chấp nhận và đồng ý rằng bất kỳ người kế nhiệm nào đối với Race Jungle sẽ tiếp tục có quyền sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật này.


3.3. Các công ty mẹ, công ty con, công ty con


Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các công ty mẹ, công ty con và/hoặc các chi nhánh của chúng tôi cho các mục đích khác nhau theo chính sách Bảo mật này. Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào chia sẻ với các công ty mẹ, các công ty con, và/hoặc các chi nhánh của chúng tôi sẽ được thực hiện phù hợp với Chính sách bảo mật.


3.4. Các nhà thầu, tư vấn và nhà cung cấp dịch vụ


Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các nhà thầu, nhà tư vấn và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, những người xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt cho Race Jungle thực hiện các chức năng kinh doanh nhất định và có thể được đặt ở bất cứ nơi nào Race Jungle hoạt động. Các công ty này có thể bao gồm, không giới hạn, các cơ quan tiếp thị, nhà cung cấp dịch vụ cơ sở dữ liệu, các nhà cung cấp dịch vụ khôi phục sự cố, các nhà cung cấp dịch vụ email và các dịch vụ khác. Khi chúng tôi liên kết với một công ty khác để thực hiện các chức năng liên quan đến kinh doanh có thể yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân, các công ty này sẽ đồng ý duy trì tính bảo mật, bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu cá nhân đó theo Chính sách bảo mật này. Để truy cập vào dữ liệu cá nhân, các công ty này sẽ bị chỉ giới hạn chỉ tiếp cận các dữ liệu cá nhân cần thiết để hoàn thành đúng các chức năng kinh doanh liên quan do chúng tôi chỉ định trừ khi bạn cho phép họ sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích khác.


3.5. Tổ chức sự kiện


Khi bạn đăng ký một sự kiện qua trang sự kiện hoặc thông qua một trang dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn khi đăng nhập trên trang đăng ký sự kiện đó. Nếu một sự kiện có liên quan đến một tổ chức quỹ từ thiện nào đó, dữ liệu cá nhân của bạn cũng có thể được cung cấp cho tổ chức đó. Đơn vị tổ chức sự kiện có thể chỉ định bên thứ ba, có thể hoặc không thể liên kết, để tạo trang sự kiện thay mặt cho đơn vị đó, trong trường hợp đó bên thứ ba sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn. Khi bạn đăng ký một sự kiện qua sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đã đồng ý rằng Race Jungle không chịu trách nhiệm về hành động của đơn vị tổ chức sự kiện hoặc các bên thứ ba mà họ sử dụng liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn. Điều quan trọng là bạn nên xem xét các chính sách bảo mật hiện hành của các đơn vị tổ chức sự kiện đó và nếu có thể, xem xét các bên thứ ba được chỉ định, trước khi cung cấp dữ liệu cá nhân hoặc thông tin khác có liên quan đến sự kiện.


3.6. Đối tác marketing

 

 1. Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba mà chúng tôi có các mối quan hệ quảng cáo, markeing hoặc các mối đơn vị liên quan khác. Các bên thứ ba này có thể sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích marketing, chẳng hạn như để marketing các sản phẩm và dịch vụ bạn quan tâm. Chúng tôi có thể kết hợp dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn với các thông tin khác mà chúng tôi có được từ các bên thứ ba. Thông tin này có thể được sử dụng để giúp chúng tôi xác định quảng cáo nào phù hợp với bạn, đặt trên các trang web của chúng tôi, và quảng cáo dịch vụ của chúng tôi. Bạn có quyền chọn không tham gia sử dụng thông tin của bạn, cũng như quyền lựa chọn tham gia để nhận được một số thông tin nhất định từ chúng tôi và các bên thứ ba như các quy định trong mục 5.3 “Lựa chọn cách thức truyền thông điện tử". Các bên thứ ba cũng có thể sử dụng cookie, JavaScript, web beacon và các công nghệ khác để đo hiệu quả việc quảng cáo và cá nhân hóa nội dung quảng cáo. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng các công nghệ của bên thứ ba, vui lòng xem mục 6 “Cookie, tường lửa và công nghệ khác ".
 2. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp hoặc ẩn danh về người dùng với bên thứ ba khi marketing, quảng cáo, nghiên cứu hoặc các mục đích tương tự. Ví dụ: nếu chúng tôi hiển thị quảng cáo thay mặt cho bên thứ ba, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhân khẩu học tổng hợp với bên thứ ba về người dùng mà chúng tôi đã hiển thị quảng cáo.
 3. Đôi khi, dịch vụ của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web và dịch vụ của bên thứ ba khác. Bất kỳ truy cập sử dụng các trang web liên kết như vậy không được xác nhận bởi Chính sách Bảo mật này, nhưng được xác nhận bởi các chính sách bảo mật của các trang web và dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thông tin và chính sách của các trang web và dịch vụ của bên thứ ba.


3.7. Các ứng dụng của bên thứ ba

 

 1. Một số dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn kết nối tài khoản Race Jungle với các dịch vụ của bên thứ ba, ví dụ như Facebook hoặc RunSignUp, thông qua ủy quyền Single Sign On ("SSO"). Nếu bạn chọn kết nối tài khoản của mình với ứng dụng của bên thứ ba, ứng dụng bên thứ ba đó có thể có quyền truy cập vào một số dữ liệu cá nhân nhất định, không giới hạn, bao gồm, tên người dùng, địa chỉ email, vị trí và tuổi tác. Kết nối tài khoản của bạn cũng có thể cho phép ứng dụng của bên thứ ba thu thập địa chỉ IP của bạn, (các) trang bạn đang truy cập vào dịch vụ của chúng tôi và có thể thiết lập một cookie cho tính năng của nó hoạt động bình thường. Ngoài ra, ứng dụng bên thứ ba đó có thể chia sẻ một số dữ liệu cá nhân của bạn trên dịch vụ của mình với Race Jungle và các tương tác của bạn với dịch vụ của chúng tôi có thể được chia sẻ với những người khác trong mạng xã hội của bạn. Tùy thuộc vào ứng dụng, khả năng điều chỉnh cài đặt tài khoản và chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn có thể nằm trong dịch vụ của chúng tôi hoặc bên trong ứng dụng của bên thứ ba. Xin lưu ý rằng khả năng sử dụng SSO của bạn với các ứng dụng của bên thứ ba có thể bị ảnh hưởng và / hoặc ngăn chặn bởi bất kỳ hạn chế nào bạn cài đặt cho dữ liệu cá nhân của bạn.
 2. Việc sử dụng thông tin được thu thập từ bạn (hoặc theo sự ủy quyền của bạn) của bên thứ ba được điều chỉnh bởi Chính sách bảo mật của ứng dụng bên thứ ba và các cài đặt của bạn trên dịch vụ của mình và việc sử dụng thông tin như vậy của Race Jungle được xác định bởi Chính sách bảo mật này và cài đặt tài khoản Race Jungle của bạn. Race Jungle không chịu trách nhiệm về việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn bằng các ứng dụng của bên thứ ba.


3.8. Yêu cầu pháp lý


Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn nếu luật pháp yêu cầu hoặc yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật, tòa án hoặc cơ quan chính phủ (bao gồm để đáp ứng với các cơ quan công quyền, đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc luật pháp) hoặc khi tin tưởng rằng hành động đó là cần thiết để (i) tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, (ii) bảo vệ hoặc bảo vệ quyền, lợi ích, hoặc tài sản của chúng tôi, hoặc của bên thứ ba, (iii) ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi sai trái có thể xảy ra kết nối với dịch vụ của chúng tôi, (iv) hành động trong trường hợp khẩn cấp để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người sử dụng dịch vụ của chúng tôi, (v) bảo vệ chống lại trách nhiệm pháp lý.


4. Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn


Chúng tôi coi trọng bảo mật của bạn và cố gắng thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn. Không truyền dữ liệu qua internet, công nghệ lưu trữ thông tin được đảm bảo an toàn 100%. Dưới đây là tóm tắt các biện pháp chúng tôi thực hiện để bảo vệ dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi và giải thích cách thức chúng tôi thực hiện. Chúng tôi tiếp tục đánh giá và thực hiện các cải tiến trong công nghệ và bảo mật thực tế, tuy nhiên chúng tôi chỉ có thể thực hiện các bước giảm thiểu nguy cơ truy cập trái phép. Bạn cũng có thể thực hiện các bước riêng để bảo vệ thông tin của mình và giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố bảo mật.


4.1. Lớp Socket Bảo mật 

 

Chúng tôi sử dụng mã hóa Secure Socket Layer ("SSL") khi truyền một số loại thông tin nhất định, chẳng hạn như thông tin thanh toán hoặc Dữ liệu cá nhân. Một biểu tượng giống như một ổ khóa được hiển thị trong hầu hết các cửa sổ trình duyệt hoặc trong thanh địa chỉ trong các giao dịch SSL. Ví dụ: bất kỳ lúc nào chúng tôi yêu cầu số thẻ tín dụng khi thanh toán hoặc cho mục đích xác minh, nó sẽ được mã hóa SSL trong quá trình truyền tới cổng thanh toán của bên thứ ba. Thông tin bạn cung cấp sẽ được lưu trữ an toàn trên các dịch vụ của bên thứ ba. Khi bạn chọn lưu trữ hoặc nhập số thẻ tín dụng của bạn trong dịch vụ của chúng tôi, nó sẽ không được hiển thị lại cho toàn bộ người dùng. Thay vì toàn bộ số, bạn sẽ chỉ thấy dấu hoa thị và bốn chữ số đầu tiên hoặc bốn chữ số cuối cùng của số của bạn. 


4.2. Lưu trữ an toàn


Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục hợp lý phù hợp với các quy định của liên bang để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.


4.3. Nhà cung cấp và Đối tác


Chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp và đối tác để bảo vệ sự an toàn và sự riêng tư của thông tin người dùng. Chúng tôi đặt Dịch vụ của chúng tôi trên mạng chủ Amazon AWS, đươn vị duy trì các quy trình và kiểm soát riêng để đảm bảo bảo mật dữ liệu. Chi tiết có thể được tìm thấy tại http://aws.amazon.com/security/#overview.


4.4. Nhân viên và nhà thầu truy cập vào dữ liệu cá nhân


Chúng tôi chỉ cho phép những nhân viên được đào tạo và được tin tưởng có thể tiếp cận thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi nhận thấy họ cần những thông tin đó để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn.


5. Những lựa chọn của bạn và dữ liệu cá nhân của bạn

 

5.1. Truy cập, cập nhật, sửa chữa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn

 

 1. Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào một số dữ liệu cá nhân của bạn đang được lưu trữ bởi chúng tôi. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để xác nhận liệu chúng tôi có duy trì hoặc xử lý thay mặt cho bên thứ ba bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn hay không.
 2. Nếu thông tin cá nhân của bạn thay đổi hoặc nếu bạn xác định rằng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập được về bạn không chính xác hoặc được xử lý vi phạm luật Việt Nam, bạn có thể yêu cầu sửa đổi, hoặc xóa. Yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn để sửa hoặc xóa sẽ được gửi đến địa chỉ: support@racejungle.com hoặc tới địa chỉ gửi thư được cung cấp dưới mục "Liên hệ với Chúng tôi". Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng tất cả các yêu cầu về dữ liệu cá nhân, tuy nhiên, chúng tôi có thể từ chối xử lý các yêu cầu lặp đi lặp lại một cách không hợp lý, yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật không cân xứng, gây nguy hiểm cho sự riêng tư của người khác, không thực tế hoặc do luật pháp địa phương quy định .
 3. Nếu thông tin của bạn đã được chia sẻ với bên thứ ba, như được mô tả ở trên, thì bên thứ ba đó đã nhận được bản sao dữ liệu. Nếu bạn đã liên hệ với một trong các bên thứ ba này và muốn sửa hoặc yêu cầu họ xóa thông tin của bạn, vui lòng liên hệ trực tiếp với họ.


5.2. Giới hạn dữ liệu cá nhân bạn cung cấp


Bạn có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi mà không cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào (trừ dữ liệu được thu thập tự động trong phạm vi được coi là dữ liệu cá nhân theo luật pháp hiện hành) hoặc bằng cách giới hạn dữ liệu cá nhân bạn cung cấp. Nếu bạn chọn không cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào hoặc giới hạn dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp, bạn không thể sử dụng một số chức năng nhất định của dịch vụ.


5.3. Lựa chọn cách thức truyền thông điện tử

 

 1. Race Jungle có thể gửi cho bạn thông tin liên lạc điện tử tiếp thị hoặc quảng cáo thông qua dịch vụ hoặc các sự kiện trên dịch vụ. Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn có tùy chọn đăng ký "Tin tức và cập nhật của Race Jungle" và "Phiếu mua hàng đối tác" từ chúng tôi hoặc các bên thứ ba khác. Nếu bất cứ lúc nào bạn muốn ngừng nhận thông tin mà bạn yêu cầu nhận từ chúng tôi, bạn có thể thực hiện theo các hướng dẫn không tham gia có trong bất kỳ thao tác điện tử như vậy. Ngoài ra, bạn cũng có thể quản lý tùy chọn email của mình bất kỳ lúc nào thông qua tài khoản của bạn.
 2. Nếu bạn chọn không nhận email hoặc khuyến mãi từ chúng tôi, chúng tôi vẫn có thể gửi cho bạn email về tài khoản của bạn hoặc bất kỳ dịch vụ nào bạn yêu cầu hoặc nhận được từ chúng tôi hoặc cho các mục đích dịch vụ khách hàng khác. Ngoài ra, bạn vẫn có thể nhận được các email được gửi bởi các bên thứ ba thông qua các phương tiện khác ngoài dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn chọn không nhận thông tin liên quan đến một sự kiện cụ thể, bạn vẫn có thể nhận được thông tin liên lạc từ Race Jungle hoặc thông tin liên lạc từ các tổ chức khác tổ chức sự kiện bạn đã tham dự, được đăng ký để tham dự, hoặc những người đã có địa chỉ email của bạn. Bạn có thể phải hủy đăng ký nhiều email trước khi bạn ngừng nhận tất cả các thông tin liên quan đến các sự kiện mà bạn đăng ký thông qua dịch vụ của chúng tôi.
 3. Xin lưu ý rằng bạn không thể hủy đăng ký cập nhật thông tin liên lạc về dịch vụ của chúng tôi trừ khi bạn hủy kích hoạt tài khoản của mình. Nếu bạn muốn đóng tài khoản của mình, hãy gửi email tới support@racejunglecom. Ngay cả sau khi bạn chọn không tham gia tất cả các thông tin liên lạc, chúng tôi sẽ giữ lại Dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật này, theo quy định trong mục 5 ”Lưu giữ dữ liệu cá nhân", mặc dù chúng tôi sẽ không sử dụng nó để liên lạc với bạn. Tuy nhiên, bên thứ ba đã nhận được dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật này vẫn có thể sử dụng dữ liệu cá nhân đó để liên hệ với bạn theo chính sách bảo mật của riêng họ. Bạn sẽ cần phải liên hệ với các bên thứ ba đó để xóa thông tin của bạn khỏi hồ sơ của họ. Nếu bạn không muốn nhận tiếp các quảng cáo hướng tới các mục tiêu của bạn qua dữ liệu cá nhân của bạn chia sẻ với bên thứ ba, bạn cần đóng tài khoản của mình. Bạn có thể làm như vậy bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: support@racejungle.com.


5.4. Thông báo các mạng truyền thông xã hội


Nếu bạn kết nối ứng dụng bên thứ ba qua SSO hoặc đăng ký để tích hợp với các phương tiện truyền thông xã hội khác, bạn có thể nhận thông báo từ các dịch vụ bổ sung này hoặc từ dịch vụ của Race Jungle. Bạn có thể quản lý các thông báo mạng xã hội này bằng cách chuyển đổi cài đặt công khai sang riêng tư hoặc ngắt kết nối tích hợp. Để biết thêm thông tin về kết nối các ứng dụng của bên thứ ba, xem  mục 3.7 “Ứng dụng của bên thứ ba".


5.5. Lưu trữ dữ liệu cá nhân


Chúng tôi có thể lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn miễn là bạn đã đăng ký để sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể đóng tài khoản của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email  support@racejungle.com  hoặc bằng thư tại địa chỉ tại mục 11 “Liên hệ với chúng tôi". Nếu sau thời gian 36 tháng mà bạn không có bất kỳ tương tác nào với hệ thống website của chúng tôi hoặc không liên hệ gì với chúng tôi, thông tin tài khoản và các thông tin cá nhân của bạn sẽ mặc định được xoá bỏ. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi có thể lưu giữ dữ liệu cá nhân trong một khoảng thời gian bổ sung theo yêu cầu của luật áp dụng. Sau khi chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn, nó có thể tồn tại trên các phương tiện lưu trữ hoặc máy chủ sao lưu hoặc lưu trữ trong một khoảng thời gian bổ sung cho các lý do pháp lý, thuế hoặc quy định cho các mục đích kinh doanh hợp pháp. Nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ hoặc duy trì thông tin tài khoản và thông tin cá nhân lưu trên tài khoản, có thể bạn sẽ phải thực hiện một số những tác vụ xác nhận nhân thân của bạn. 


6. Cookie, tường lửa và công nghệ khác

 

6.1. Cookies là gì


Cookie là các tệp dữ liệu nhỏ được đặt trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập trang web cho phép sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi để phân biệt bạn với những người dùng khác, cho phép Dịch vụ hoạt động đúng đắn, cũng như để giúp giám sát hiệu quả quảng cáo. Các tín hiệu hoạt động web tương tự như cookie, thay vào đó là một tệp được lưu trữ trên máy tính của bạn, các tín hiệu được vô hình trên các trang web. Chúng tôi sử dụng cookie, thẻ và các công nghệ theo dõi tương tự khác để theo dõi khi bạn truy cập các trang web và ứng dụng trên điện thoại di động (gọi chung là "Cookie"). Chúng tôi cũng cho phép các bên thứ ba đặt Cookies vào Dịch vụ của chúng tôi để hỗ trợ quảng cáo.


6.2. Cách sử dụng Cookie


Có một vài lý do khiến chúng tôi sử dụng Cookie trong dịch vụ của chúng tôi. Một số Cookie cần thiết vì các lý do kỹ thuật và giúp các dịch vụ của chúng tôi vận hành theo ý muốn (gọi là “Các Cookie thiết yếu"), chẳng hạn như truy cập vào các khu vực an toàn của dịch vụ. Các loại Cookie khác được sử dụng cho các mục đích phân tích như cách thức dịch vụ được sử dụng, đánh giá hiệu quả của việc hiện thị quảng cáo khi bạn sử dụng dịch vụ và để tuỳ chỉnh quảng cáo cho bạn ("Cookie phân tích"). Mặc dù các loại Cookie này giúp chúng tôi tạo các tính năng mới, cải tiến các dịch vụ hiện tại của chúng tôi và cung cấp các quảng cáo mà bạn quan tâm, tuy nhiên dịch vụ của chúng tôi vẫn có thể hoạt động mà không có chúng.


6.3. Kiểm soát Cookies


Bạn có quyền quyết định chấp nhận hoặc từ chối cookie. Bạn có thể thực hiện các tuỳ chọn Cookie của bạn bằng cách kích hoạt cài đặt trên trình duyệt web cho phép bạn từ chối cài đặt của tất cả hoặc một số Cookies. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng cài đặt trình duyệt để chặn tất cả cookie (bao gồm cả Cookie thiết yếu), bạn không thể truy cập hoặc sử dụng tất cả hoặc một phần của dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn chưa điều chỉnh cài đặt trình duyệt để từ chối cookie, hệ thống của chúng tôi sẽ cấp Cookies ngay khi bạn truy cập dịch vụ của chúng tôi. Chặn hoặc xóa Cookie sẽ không ngăn việc nhận dạng thiết bị và thu thập các dữ liệu liên quan xảy ra khi bạn truy cập dịch vụ của chúng tôi. Việc tắt Cookie phân tích sẽ ngăn không cho đánh giá mức độ liên quan và hiệu quả của Dịch vụ, email và quảng cáo của chúng tôi cũng như hiển thị quảng cáo phù hợp, tuy nhiên điều này không có nghĩa là bạn sẽ không còn thấy bất kỳ quảng cáo nào khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.


7. Về trẻ em tham gia


Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em năm 1998 và các quy tắc trong đó ("COPPA") yêu cầu chúng tôi thông báo cho phụ huynh và người giám hộ hợp pháp về thông tin thực tế mà chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân từ trẻ em dưới mười ba tuổi (13). Ở một số quốc gia, có thể áp dụng mức giới hạn độ tuổi cao hơn. Race Jungle không có ý định thu thập Dữ liệu cá nhân của trẻ em dưới mười ba (13) hoặc giới hạn độ tuổi thích hợp áp dụng khác tại nước sở tại của bạn. Nếu bạn nhận thấy người dùng dưới mười ba tuổi (13) cung cấp dữ liệu cá nhân thông qua dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support@racejungle.com. Cha mẹ và người giám hộ hợp pháp, người đại diện hợp pháp có thể chọn cung cấp thông tin về con cái của họ, ngay cả khi dưới mười ba tuổi (13), cho mục đích đăng ký sự kiện trên dịch vụ của chúng tôi. Xin lưu ý rằng kết quả của tất cả các sự kiện, bao gồm tên tuổi, giới tính và thời gian kết quả, được công bố công khai và được công khai trực tuyến sau khi hoàn thành sự kiện. Đối với các sự kiện do Race Jungle và các đối tác liên kết để tổ chức, chúng tôi yêu cầu độ tuổi tối thiểu để tự quyết định tham gia và cung cấp thông tin cá nhân là mười năm tuổi (15) và phải có chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, hoặc hộ chiếu (passport). 


8. Điều khoản sử dụng


Việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, cũng như bất kỳ tranh chấp nào về tính riêng tư, phải tuân theo Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể tham khảo tại đây: http://racejungle.com.


9. Loại trừ

 

9.1. Dữ liệu cá nhân cung cấp cho người khác


Chính sách bảo mật này không áp dụng cho bất kỳ dữ liệu cá nhân nào bạn cung cấp cho người dùng hoặc người truy cập khác thông qua dịch vụ hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác, bao gồm cả đơn vị tổ chức sự kiện hoặc thông tin do bạn đăng tải công khai lên dịch vụ.


9.2. Liên kết bên thứ ba


Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho dịch vụ chúng tôi cung cấp. Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành hoặc kiểm soát ("Trang web của bên thứ ba"). Các chính sách và thủ tục được mô tả ở đây không áp dụng cho trang web của bên thứ ba. Các liên kết từ dịch vụ không bao gồm việc chúng tôi xác nhận hoặc đã xem xét các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi khuyên bạn liên hệ trực tiếp với các trang web này để biết thông tin về chính sách bảo mật của họ.


9.3. Dữ liệu cá nhân tổng hợp


Chúng tôi thường tiến hành nghiên cứu về nhân khẩu học, sở thích và hành vi của khách hàng dựa trên dữ liệu cá nhân và các thông tin khác mà chúng tôi đã thu thập với nỗ lực không ngừng để tìm hiểu và phục vụ tốt hơn cho người sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Nghiên cứu này có thể được biên soạn và phân tích trên cơ sở tổng hợp và thông tin tổng hợp này không xác định cá nhân bạn và do đó chúng tôi xem xét và coi dữ liệu này là dữ liệu không cá nhân.


10. Các thay đổi đối với Chính sách bảo mật này


Race Jungle có quyền cập nhật hoặc sửa đổi Chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi cho Chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ đăng Chính sách bảo mật đã được sửa đổi lên trang web của chúng tôi với dòng chữ "Đã cập nhật lần cuối" ở dòng đầu trong mục Chính sách bảo mật này. Mọi thay đổi có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày đăng. Việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ những thay đổi chính sách bảo mật, bạn nên chấm dứt việc truy cập, trình duyệt, và nếu không sử dụng các dịch vụ chúng tôi cung cấp, và đóng tài khoản của bạn bằng cách gửi email cho chúng tôi tại support@racejungle.com.


11. Liên hệ với chúng


Chúng tôi thường xuyên đánh giá thực tiễn liên quan giữa dữ liệu cá nhân với Chính sách bảo mật này. Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến, hay thắc mắc về chính sách bảo mật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ:

 1. Qua email tại support@racejungle.com
 2. Qua đường bưu điện tại địa chỉ: Số 101A Ngô Thì Sỹ, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.