Đặt vé sớm để có giá tốt nhất!

Điều lệ, luật thi đấu

 

1. Người tham gia

 1. Tất cả mọi người đủ điều kiện sức khỏe, năng lực hành vi xã hội đều có quyền tham gia giải đấu và được tự quyết định tham gia giải đấu. Sử dụng chứng minh thư, căn cước công dân hoặc hộ chiếu để ghi danh.
 2. Người dưới 15 tuổi, người bị giới hạn hành vi năng lực xã hội muốn tham gia phải có sự chấp thuận của người đại diện (bố, mẹ, người giám hộ hợp pháp đang là đại diện, người được ủy quyền đại diện hợp pháp).
 3. Người dưới 15 tuổi hoặc người bị giới hạn hành vi năng lực xã hội khi tham gia phải sử dụng chứng minh thư hoặc hộ chiếu (passport) của người đại diện để thực hiện mọi thủ tục cần thiết với Ban tổ chức (BTC) như thủ tục ghi danh (assign), thủ tục kiểm tra (checkin), thủ tục nhận bộ kit chạy (race-kit) và số đeo (bib).
 4. Thay đổi người đại diện đối với người tham gia dưới 15 tuổi hoặc người bị giới hạn hành vi xã hội phải thực hiện lại từ đầu toàn bộ thủ tục cần thiết với Ban tổ chức.
 5. Người trên 15 tuổi và chưa có hoặc mất các giấy tờ nhân thân (chứng minh thư hoặc hộ chiếu) khi muốn tham gia thì vẫn cần người đại diện hợp pháp thực hiện các thủ tục tham gia với Ban tổ chức.
 6. Người tham gia có thể bị từ chối bởi Ban tổ chức (và có thể không được hoàn lại tiền) nếu cố tình vi phạm nhiều lần các điều khoản đã cam kết với Ban tổ chức trước đó hoặc với các Ban tổ chức giải khác.

2. Trọng tài

 1. Quyết định của trọng tài viên ngay tại thời điểm quyết định rơi vào trước hoặc trong thời điểm thi đấu chưa phải là quyết định cuối cùng của Ban tổ chức. Trong trường hợp có phát sinh quyết định đó, vận động viên (VĐV) có quyền tiếp tục thi đấu và ghi nhận các kết quả (kết quả tạm thời). Nếu vận động viên bỏ cuộc khi có quyết định của trọng tài, cho dù quyết định đó đúng hay không thì kết quả chính thức của vận động viên bỏ cuộc đó cũng là "không hoàn thành cuộc đua".
 2. Nếu có quyết định từ trọng tài viên trước và trong thời điểm thi đấu mà không vận động viên nào khiếu nại trong thời gian còn đang thi đấu sẽ dẫn đến quyết định của trọng tài đó sẽ được Ban tổ chức ghi nhận và có thể trở thành quyết định chính thức của Ban tổ chức.
 3. Mọi quyết định của trọng tài viên đều có thể được Ban tổ chức xem xét lại công bằng, tuân thủ luật thi đấu và pháp luật Việt Nam hiện hành. Kể cả trong trường hợp sau thời gian thi đấu và các quyết định của trọng tài viên không có ai khiếu nại, Ban tổ chức cũng có quyền xem xét lại toàn bộ bằng chứng dẫn tới các quyết định và có thể phủ định quyết định đó nếu có bằng chứng không đủ thuyết phục hoặc bằng chứng chống lại đủ thuyết phục để thay đổi quyết định.

3. Quy định về giới tính

 1. Giới tính của người tham gia được quy định bởi giới tính ghi trên các giấy tờ nhân thân (chứng minh thư, hộ chiếu).
 2. Trong trường hợp người tham gia đã thực hiện chuyển giới nhưng chưa làm lại giấy tờ hoặc giấy tờ nhân thân chưa thực hiện xong và chỉ có giấy tờ cũ, người tham gia phải báo lại cho Ban tổ chức biết và khi đó ghi nhận giới tính của người tham gia là theo giới tính đã được chuyển đổi.
 3. Giải thưởng (nếu có) của vận động viên chuyển giới có thể được cân nhắc xem xét nếu các vi phạm pháp luật về giới tính của người đó được phát hiện.
 4. Ghi danh khi tham gia mà ghi sai giới tính sẽ không được công nhận thành tích. Trong trường hợp vận động viên phát hiện ghi danh bị sai giới tính, vận động viên phát hiện sai cần báo cho Ban tổ chức trước giờ thi đấu. Trong trường hợp báo sai giới tính sau giờ xuất phát hoặc sau cuộc đua, giải thưởng (nếu có) sẽ không được ghi nhận nhưng BTC có thể sẽ vẫn ghi nhận thành tích của vận động viên đã ghi danh sai giới tính.
 5. Có ý định chuyển giới nhưng chưa thực hiện chuyển giới (phẫu thuật chuyển giới) thì khi ghi danh tham gia phải ghi giới tính hiện tại. Nếu chuyển giới hoàn thành trước khi cuộc đua diễn ra thì vận động viên cần báo cho Ban tổ chức để thay đổi ghi danh lại.

4. Truyền thông

 1. Ban tổ chức được quyền nhắc tên, thành tích, thành tích tốt nhất, thành tích kém nhất, lịch sử thi đấu đã công bố, biệt danh, nghệ danh, kết quả thi đấu, dự báo kết quả, dự báo xếp hạng, thành tích sau giải đấu của vận động viên đã ghi danh trong các thông điệp truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội.
 2. Ban tổ chức được quyền sử dụng tên của vận động viên đã ghi danh để phục vụ cho mục đích quảng bá giải đấu.
 3. Nội dung các công bố của Ban tổ chức mặc định hết hạn và hết hiệu lực sau khi giải đấu kết thúc trừ khi có quy định về thời hạn hiệu lực cụ thể của từng công bố hoặc điều khoản trong Cam kết quy định về thời gian có hiệu lực.

5. Hình ảnh và bản quyền

 1. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu hình ảnh của vận động viên được đăng lên mạng bởi một vận động viên khác hoặc người khác không phải thành viên được chỉ định của ban tổ chức.
 2. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp dân sự giữa người đăng ảnh và người có mặt trong bức ảnh được đăng, Ban tổ chức sẽ chỉ thực hiện các nghĩa vụ do cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
 3. Ban tổ chức có thể xóa những hình ảnh nhạy cảm hoặc không mong muốn của vận động viên khi tham gia giải đấu theo yêu cầu của nhân vật trong bức ảnh mà không báo trước. Khi đã bị Ban tổ chức xóa, bất kỳ ai đăng lại bức ảnh đó sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

6. Xếp hạng thành tích và giải thưởng

 1. Thành tích được xếp hạng dựa vào kết quả thi đấu, được phân chia theo giới tính và hạng thi đấu (hạng thi đấu có thể theo loại hình và cự ly), gọi là xếp hạng chung cuộc. Trong một số trường hợp, ngoài hạng chung cuộc, BTC có thể xếp hạng dựa trên các yếu tố trên và cả theo nhóm tuổi. 
 2. Hạng chung cuộc là những người đạt thành tích cao nhất không phân biệt lứa tuổi. Khi đã được rơi vào nhóm trao giải trong xếp hạng chung cuộc rồi thì sẽ không được xem xét để xếp hạng trao giải theo lứa tuổi nữa. 
 3. Vi phạm bất kỳ luật thi đấu nào hoặc vi phạm cam kết tham gia sẽ không được xếp hạng. Khi đó, vận động viên sẽ bị đánh dấu là không đạt (disqualified, hoặc DQ) trên bảng kết quả. 
 4. Thứ hạng sẽ không trùng nhau. Trong trường hợp về đích cùng thời điểm, BTC dựa trên luật điền kinh và đánh giá xếp hạng theo thứ tự ưu tiên như sau:
  • 4.1. Xét nhóm trao giải chung cuộc, băng qua đích cùng nhau và không thể phân biệt ai chạm vạch đích trước (ngực hoặc vai các vận động viên đang xem xét chạm vào mặt phẳng chiếu đứng của vạch đích cùng lúc) thì xem xét chip-time tại thời điểm xuất phát. Thời gian xem xét hợp lệ là trên 01 (một) phần trăm giây. Ví dụ về đích cùng nhau, nhưng vận động viên A xuất phát theo chip-time sau vận động viên B với thời gian xuất phát sau từ 1% giây trở lên, thành tích của vận động viên A cao hơn B. 
  • 4.2. Nếu không nằm ở nhóm xét giải chung cuộc, kết quả tính theo chip-time. Nếu chip-time trùng (trùng dưới 1% giây), ban tổ chức sẽ xem xét về đích trước/sau khác nhau dựa trên yếu tố điểm tiếp xúc trước của VĐV dựa trên các yếu tố hình ảnh ghi được. Điểm tiếp xúc (ngực hoặc vai) của vận động viên nào chạm trước vào mặt phẳng khi chiếu đứng vạch đích được tính là có thứ hạng cao hơn.
  • 4.3. Nếu băng về đích cùng lúc, chip-time bằng nhau, đang trong nhóm được xét trao giải, các  vận động viên sẽ tự dàn xếp với nhau dưới sự chứng kiến của ban tổ chức. Nếu không trong nhóm xét trao giải, ban tổ chức sẽ tự quyết định thứ hạng của các vận động viên nói trên.
 5. Giải thưởng chung cuộc luôn tính theo gun-time và trao tại giải đấu. Giải thưởng nhóm tuổi tính dựa trên chip-time và có thể trao sau giải đấu với hình thức trao, thời gian và địa điểm cụ thể BTC sẽ báo lại cho VĐV thông qua thông tin liên lạc mà VĐV cung cấp. 
 6. Giá trị giải thưởng công bố luôn luôn được tính trên tổng giá trị tiền mặt (sau thuế nếu có), giá trị hiện vật quà tặng, giá trị voucher tối thiểu để quy đổi. 

7. Không được phép 

 1. Sử dụng các phương pháp, cách thức không được phép theo quy định của luật thi đấu và luật thể thao để hoàn thành cuộc đua. 
 2. Sử dụng các chất bị cấm.
 3. Cản trở vận động viên khác đang thi đấu khiến vận động viên đó không thể hoàn thành hoặc giảm thành tích. 
 4. Tiếp nhận sự hỗ trợ để tăng thêm lợi thế khiến cho thành tích cá nhân được cải thiện. Gồm có (nhưng không chỉ giới hạn) từ bên ngoài hoặc từ vận động viên khác; từ người của ban tổ chức nhưng không có nhiệm vụ tiếp sức cho vận động viên; từ người được phân công tiếp sức nhưng không đeo thẻ được ban tổ chức phát; từ những người được phép tiếp sức nhưng ngoài khu vực trạm tiếp sức trên 100 mét; từ người làm nhiệm vụ khác của ban tổ chức nhưng không phải người được phân công tiếp sức.
 5. Hỗ trợ vận động viên khác bằng vật phẩm hoặc đồ dinh dưỡng khiến tăng lợi thế của vận động viên đó lên giúp cải thiện thành tích hoặc thứ hạng. Khi đó các vận động viên tiếp sức cho nhau sẽ đều bị đánh dấu là không đạt.
 6. Tiếp nhận chỉ dẫn của những người không có nghĩa vụ hoặc bổn phận của cuộc đua dẫn tới thành tích suy giảm hoặc bị đánh dấu không đạt. Trong trường hợp này, nếu vi phạm luật thi đấu sẽ bị đánh dấu không đạt, nếu thành tích bị ảnh hưởng nhưng không vi phạm luật thi đấu ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm.
 7. Không tuân thủ quyết định của nhà chức trách có trách nhiệm trong việc quản lý sự kiện hoặc không tuân thủ các quyết định cuối cùng của Ban tổ chức trong các trường hợp khẩn cấp hoặc có thể ảnh hưởng tới an toàn.

8. Không tuân thủ đầy đủ yêu cầu tối thiểu 

 1. Để đảm bảo an toàn, BTC có thể đưa ra những yêu cầu tối thiểu và bắt buộc mọi vận động viên phải tuân thủ theo, nếu không tuân thủ các yêu cầu này, VĐV không được tham gia hoặc phải ngừng thi đấu ngay lập tức. 
 2. BTC có thể xem xét các yếu tố và khả năng để bổ sung được phép từ bên ngoài cho VĐV để đáp ứng các yêu cầu tối thiểu, nếu trong thời gian cho phép, VĐV bổ sung đầy đủ và hợp lệ để đáp ứng các yêu cầu tối thiểu, VĐV đó có thể được phép tiếp tục thi đấu. Thời gian ngừng thi đấu để bổ sung này được tính vào thời gian thi đấu của VĐV.
 3. BTC sẽ loại bỏ kết quả thi đấu và đánh dấu vận động viên không đạt (disqualified) nếu phát hiện VĐV không tuân thủ các yêu cầu tối thiểu kể từ nửa sau của chặng đua hoặc sau khi hoàn thành.