Đặt vé sớm để có giá tốt nhất!

QUY ĐỊNH VỀ SIZE ÁO TẠI HỆ THỐNG GIẢI CỦA RACE JUNGLE

QUY ĐỊNH VỀ SIZE ÁO TẠI HỆ THỐNG GIẢI CỦA RACE JUNGLE

QUY ĐỊNH VỀ SIZE ÁO TẠI HỆ THỐNG GIẢI CỦA RACE JUNGLE
𝐑𝐄𝐆𝐔𝐋𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐎𝐍 𝐓-𝐒𝐇𝐈𝐑𝐓 𝐒𝐈𝐙𝐄 𝐀𝐓 𝐑𝐀𝐂𝐄 𝐉𝐔𝐍𝐆𝐋𝐄'𝐒 𝐑𝐀𝐂𝐄 𝐒𝐘𝐒𝐓𝐄𝐌 <English below>

Các Vận động viên thân mến,

Áo giải chạy vừa là món quà kỷ niệm về giải đấu, vừa hỗ trợ VĐV chinh phục đường đua.
Vì vậy, lựa chọn cho mình một chiếc áo vừa vặn cũng là điều nên chú ý.

Sau khi VĐV mua suất chạy tại các giải chạy của hệ thống 𝐑𝐚𝐜𝐞 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐥𝐞, VĐV cần phải Ghi danh để định danh suất chạy đó đứng tên mình và khớp các thông tin cá nhân, đồng thời đối với các giải có áo chạy trong bộ racekit, hệ thống sẽ cung cấp thông tin đăng ký size áo (như ảnh đính kèm).

Kích thước và số đo áo chạy đồng bộ và thống nhất giữa tất cả các giải.
Vì vậy, VĐV chỉ cần một lần xem qua bảng size áo, hình minh họa để lựa chọn size áo và sử dụng thông tin này cho tất cả các giải do 𝐑𝐚𝐜𝐞 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐥𝐞 tổ chức.

Sau khi hoàn thành ghi danh và đăng ký size áo, bạn vẫn có thể THAY ĐỔI SIZE ÁO MIỄN PHÍ theo thông tin như sau:
🔹 Hạn cuối đổi size áo: 30 ngày trước ngày chạy
🔹 Cách thức thay đổi size áo: Truy cập vào trang web: athlete.racejungle.com, Chọn giải, Nhập Mã ghi danh, Chọn “Thay đổi thông tin bổ sung” và thay đổi size áo của bạn.

(Tìm hiểu thêm về quy trình tại https://racejungle.com/pages/about-us )

👉 𝐂𝐡𝐮́ 𝐲́: Với cùng một bảng size áo với một số đơn vị sản xuất khác nhau sẽ có thể có sự chênh lệch tuy nhiên BTC đảm bảo size áo sẽ bằng hoặc lớn hơn bảng thông số size đã được công bố
___________________________
𝐑𝐄𝐆𝐔𝐋𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐎𝐍 𝐓-𝐒𝐇𝐈𝐑𝐓 𝐒𝐈𝐙𝐄 𝐀𝐓 𝐑𝐀𝐂𝐄 𝐉𝐔𝐍𝐆𝐋𝐄'𝐒 𝐑𝐀𝐂𝐄 𝐒𝐘𝐒𝐓𝐄𝐌

The running shirt is both a souvenir and a supporting tool for athletes to conquer the racecourse.
Therefore, choosing a suitable shirt is also something you should pay attention to.

After buying tickets at 𝐑𝐚𝐜𝐞 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐥𝐞 races, athletes need to Register to confirm that the tickets’ information matches their personal information. For races with running shirts included in race kits, the system will provide shirt size registration information (as shown in the attached photo).

Size charts and measurements of running shirts are consistent across all races.
Therefore, athletes only need to look at the shirt size chart once to choose a shirt size and use this information for all races organized by 𝐑𝐚𝐜𝐞 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐥𝐞.

After completing assigning and registering shirt size, you can still CHANGE THE SIZE FOR FREE according to the following information:
🔹 Deadline: 30 days before the running date
🔹 Instruction: Visit the website: athlete.racejungle.com, Select the race, Enter the Assign Code, Select "Change additional information" and change your shirt size.

(Learn more about the process at: https://racejungle.com/pages/about-us)

👉 𝐍𝐨𝐭𝐞: Each manufacturer has their own chart size, which is sometimes slightly different to size charts of others. However, but the organizer guarantees that the shirt size will be equal to or larger than the published size chart.

← Bài trước Bài sau →