Đặt vé sớm để có giá tốt nhất!

thông báo

QUY ĐỊNH VỀ SIZE ÁO TẠI HỆ THỐNG GIẢI CỦA RACE JUNGLE

QUY ĐỊNH VỀ SIZE ÁO TẠI HỆ THỐNG GIẢI CỦA RACE JUNGLE𝐑𝐄𝐆𝐔𝐋𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐎𝐍 𝐓-𝐒𝐇𝐈𝐑𝐓 𝐒𝐈𝐙𝐄 𝐀𝐓 𝐑𝐀𝐂𝐄 𝐉𝐔𝐍𝐆𝐋𝐄'𝐒 𝐑𝐀𝐂𝐄 𝐒𝐘𝐒𝐓𝐄𝐌 <English below>Các Vận động viên...

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN VÀ CHUYỂN ĐỔI SUẤT CHẠY SANG GIẢI KHÁC

THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH MỚI VỀ VIỆC HOÀN TIỀN VÀ CHUYỂN ĐỔI SUẤT CHẠY SANG GIẢI KHÁC𝐍𝐄𝐖 𝐏𝐎𝐋𝐈𝐂𝐘 𝐍𝐎𝐓𝐈𝐂𝐄 𝐎𝐍 𝐑𝐄𝐅𝐔𝐍𝐃 𝐀𝐍𝐃 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐄𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐎 𝐎𝐓𝐇𝐄𝐑...

Thông báo hoãn sự kiện Cuc Phuong Jungle Paths 2021

𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐇𝐎𝐀̃𝐍 𝐒𝐔̛̣ 𝐊𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐂𝐔𝐂 𝐏𝐇𝐔𝐎𝐍𝐆 𝐉𝐔𝐍𝐆𝐋𝐄 𝐏𝐀𝐓𝐇𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟏<English below><Thông báo này đã đồng thời được gửi đến email của các Vận động viên,...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CỰ LY 21KM THÀNH 25KM

Kính gửi các Quý Vận động viên thân mến,Thông qua tư vấn, khảo sát và họp bàn với chính quyền địa phương, cũng như phụ...