Đặt vé sớm để có giá tốt nhất!

thông báo

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN VÀ CHUYỂN ĐỔI SUẤT CHẠY SANG GIẢI KHÁC

THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH MỚI VỀ VIỆC HOÀN TIỀN VÀ CHUYỂN ĐỔI SUẤT CHẠY SANG GIẢI KHÁC𝐍𝐄𝐖 𝐏𝐎𝐋𝐈𝐂𝐘 𝐍𝐎𝐓𝐈𝐂𝐄 𝐎𝐍 𝐑𝐄𝐅𝐔𝐍𝐃 𝐀𝐍𝐃 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐄𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐎 𝐎𝐓𝐇𝐄𝐑...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CỰ LY 21KM THÀNH 25KM

Kính gửi các Quý Vận động viên thân mến,Thông qua tư vấn, khảo sát và họp bàn với chính quyền địa phương, cũng như phụ...