Đặt vé sớm để có giá tốt nhất!

Cam kết tham gia

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------

CAM KẾT TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN THAM GIA SỰ KIỆN

Dựa trên các căn cứ dưới đây, dựa trên các điều kiện diễn ra của sự kiện, dựa trên nhu cầu và khả năng đáp ứng của người tham gia, người tham gia và đại diện hợp pháp của người tham gia hoàn toàn tự nguyện, đã đọc, hiểu và đồng ý với các nội dung về điều khoản mà Ban tổ chức sự kiện đưa ra dưới đây:

Các căn cứ xem xét:

 1. Căn cứ Bộ luật Dân sự (Luật số 91/2015/QH13);
 2. Căn cứ Luật An ninh mạng (Luật số 24/2018/QH14);
 3. Căn cứ Luật An toàn thông tin (Luật số 86/2015/QH13);
 4. Căn cứ Luật Thể dục, thể thao (Luật số 77/2006/QH11);
 5. Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao (Luật số 26/2018/QH14);
 6. Căn cứ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao;
 7. Căn cứ Thông tư 17/2015/TT-BVHTTDL quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao;
 8. Căn cứ Thông tư số 04/2019/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm;
 9. Căn cứ Luật Giao dịch điện tử (Luật số 51/2005/QH11);
 10. Căn cứ các giấy tờ cho phép tổ chức cấp cho đại diện Ban tổ chức của các cơ quan quản lý địa phương, cơ quan chức năng, ban ngành;
 11. Căn cứ các giấy ủy quyền cho đại diện Ban tổ chức của đơn vị được cấp quyền hoặc cấp phép tổ chức sự kiện;

Người tham gia hay trong một số nội dung được gọi là vận động viên và người đại diện cho người tham gia, với năng lực hành vi, sức khỏe, trí tuệ hoàn toàn bình thường đã ghi danh hoặc đại diện ghi danh vào sự kiện và điểm danh có mặt tại sự kiện, đã lấy bộ kit và số bib tham gia vào sự kiện đồng ý với các khoản sau:

A. Giải thích từ ngữ và các định nghĩa

 1. Ban tổ chức: là nhóm cá nhân, tổ chức được thành lập hợp pháp căn cứ vào các văn bản giấy tờ và quyết định của các cơ quan chức năng, ban ngành hoặc các cấp quản lý địa phương nhằm vận hành Sự kiện được nhắc tới trong Bản cam kết này.
 2. BTC: viết tắt của Ban tổ chức.
 3. Quyết định thành lập Ban tổ chức: Là quyết định của đơn vị được cơ quan quản lý địa phương hoặc cơ quan chức năng, ban ngành cấp phép (cho phép tổ chức) để thực hiện Sự kiện.
 4. Thành viên Ban tổ chức: Bất kể cá nhân, tổ chức nào nằm trong quyết định thành lập Ban tổ chức.
 5. Tham gia giải chạy: được hiểu là một nhu cầu cơ bản phù hợp với mọi lứa tuổi nằm trong nhóm nhu cầu thể thao nhằm thỏa mãn việc nâng cao sức khỏe, cạnh tranh thứ hạng và giải thưởng, hoặc gặp gỡ bạn bè tại sự kiện dạng giải chạy. Việc mua bán quyền tham gia giải chạy (hay còn được gọi là vé vào cửa sự kiện giải chạy) được hiểu là một hoạt động giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với mọi lứa tuổi.
 6. Vận động viên hoặc Người tham gia (viết tắt: VĐV hoặc VDV): Người tham gia giải chạy dưới vai trò là vận động viên, là người thực hiện cam kết này. Khi nhắc tới VĐV, nếu VĐV đó thực hiện giao dịch với BTC thông qua một người đại diện hợp pháp thì người đại diện hợp pháp chịu trách nhiệm thực hiện tất cả mọi quyền và nghĩa vụ của VĐV được nhắc tới trong tất cả các điều khoản của bản Cam kết này.
 7. Web-base: Các phần mềm chạy trên cơ sở là website.

B. Điều khoản về tính vẹn toàn của tài liệu này

 1. Tài liệu này có tính thống nhất và được Ban tổ chức gửi tới vận động viên hoặc người đại diện của vận động viên qua email là tài liệu đã được người tham gia ký kết tuân thủ.
 2. Tài liệu gửi qua email được xem là tài liệu có tính chất đối chiếu chính thức cho mọi hoạt động liên quan tới pháp lý hoặc kiện tụng của vận động viên hoặc người đại diện của vận động viên với Ban tổ chức hoặc ngược lại (nếu có). Tài liệu được gửi ngay sau khi vận động viên hoặc người đại diện hợp pháp của vận động viên đọc và chấp nhận đồng ý mọi điều khoản.
 3. Mọi hoạt động không được phép nhằm can thiệp vào nội dung này của vận động viên hoặc người đại diện của vận động viên hoặc của ai đó liên quan tới vận động viên khiến cho một cá nhân khác hoặc Ban tổ chức gặp bất lợi hoặc thiệt hại vì sự can thiệp nội dung đều được xem là vi phạm Cam kết và sẽ bị xử lý theo pháp luật và phải bồi thường thiệt hại theo đánh giá của Ban tổ chức hoặc đánh giá của toà án.

C. Điều khoản về tuân thủ luật chơi

 1. Chạy theo đường có đánh dấu của Ban tổ chức. Chạy đúng số vòng quy định. Chạy thiếu vòng hoặc chạy tắt sẽ bị tính là không hợp lệ.
 2. Ghi nhận giờ bằng chip tính giờ gắn sau số đeo (bib).
 3. Cùng băng qua vạch đích, người có vai hoặc ngực chạm mặt thẳng đứng chiếu tới vạch đích trước có thứ hạng cao hơn.
 4. Nhận sự hỗ trợ từ bên ngoài là không hợp lệ. Nhận sự trợ giúp của VĐV khác là không hợp lệ. Giúp đỡ VĐV khác là không hợp lệ.
 5. Gây cản trở vận động viên khác sẽ bị tước quyền tiếp tục thi đấu hoặc không công nhận kết quả.
 6. Về đích trong thời gian cho phép (cut-off time) mới được ghi nhận kết quả thi đấu.
 7. Tiếp sức bị cấm, nhiều người chạy chung một số bib bị cấm. Chạy với số đeo (bib) được ghi danh cho người khác bị cấm. Chạy không đeo bib không được công nhận kết quả. Giả dạng giới tính để thi đấu không được công nhận kết quả.
 8. Ngất hoặc bất tỉnh khi đang thi đấu sẽ bị tính là không hoàn thành.
 9. Không tuân thủ chỉ dẫn của cơ quan chức năng sẽ không được ghi nhận kết quả.
 10. Ưu tiên an toàn cá nhân nếu cần. Nếu có nguy cơ thiếu an toàn, VĐV cần tự đảm bảo an toàn trước và thông báo ngay cho BTC để xử lý. Bất chấp an toàn dẫn tới gây tổn thương cho mình, VĐV khác và người khác sẽ bị tước quyền thi đấu hoặc không công nhận kết quả.
 11. Giải thưởng không trao sau lễ trao giải.
 12. Giải thưởng có thể bị thu hồi nếu kết quả thi đấu không hợp lệ.
 13. Khiếu kiện kết quả trong thời gian thi đấu và trước khi lễ trao giải diễn ra. Khiếu kiện sau thời gian trao giải có thể sẽ không được nhận giải nếu có mà chỉ được công nhận thành tích. Sau khi công bố kết quả chính thức, khiếu kiện không còn hiệu lực.
 14. BTC có thể từ chối phát huy chương hoàn thành nếu kết quả chưa rõ ràng.
 15. Cấm mọi hành vi sử dụng các chất bị cấm trong thể thao. Nếu người tham gia sử dụng chất cấm sẽ không được công nhận kết quả. Mọi vận động viên khi được yêu cầu sẽ phải tuân thủ các thủ tục về phòng chống sử dụng chất cấm do BTC chỉ định.
 16. Mọi tình huống khác sẽ đối chiếu theo luật thi đấu điền kinh của Tổng cục Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch ban hành.

D. Điều khoản về trách nhiệm khi thương vong hoặc tử vong

 1. Trong trường hợp xảy ra tổn thương, thương vong, VĐV hoặc người tham gia cuộc đua sẽ được BTC thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý khẩn cấp như: liên hệ với người có số điện thoại khẩn cấp đã được cung cấp, xử lý các biển pháp sơ cứu, cấp cứu khẩn cấp cần thiết, thực hiện các vấn đề thủ tục cần thiết khác ngay lập tức để đảm bảo an toàn.
 2. Trường hợp sau khi thực hiện đầy đủ mọi biện pháp xử lý cần thiết, cấp thiết, nếu không còn năng lực quyết định, người tham gia đồng ý với mọi quyết định của người mà BTC gọi tới theo thông tin liên hệ khẩn cấp. Nếu BTC không thể liên lạc với người này, quyết định cuối cùng thuộc về cơ quan chức năng.

E. Điều khoản về đền bù khi có thiệt hại

 1. Hoạt động vận hành cuộc đua của Ban tổ chức tuân thủ theo các quy định về thể thao quần chúng và không phải là hoạt động thể thao mạo hiểm.
 2. Bảo hiểm du lịch được mua cho mọi vận động viên tham gia. Mức bảo hiểm có thể chỉ là tối thiểu. Khi có thiệt hại về sức khỏe hoặc tính mạng, vận động viên tham gia giải chạy có quyền đòi hỏi bên cung cấp Dịch vụ bảo hiểm mà BTC đã mua bồi thường các thiệt hại theo mức bảo hiểm mà Ban tổ chức đã mua.
 3. Hoạt động đền bù khác do thiệt hại từ Ban tổ chức gây ra đối với người tham gia sẽ dựa trên kết luận thiệt hại chung, tổng mức bồi thường không quá năm (05) triệu đồng.
 4. BTC không chấp nhận đền bù nếu VĐV gửi đồ giá trị cao (trên 05 triệu đồng) cho quầy gửi đồ của BTC.

F. Điều khoản về quyết định của trọng tài và khiếu nại kết quả thi đấu

 1. Quyết định của trọng tài viên ngay tại thời điểm quyết định rơi vào trước hoặc trong thời điểm thi đấu chưa phải là quyết định cuối cùng của Ban tổ chức. Trong trường hợp có phát sinh quyết định đó, vận động viên có quyền tiếp tục thi đấu và ghi nhận các kết quả (kết quả tạm thời). Nếu vận động viên bỏ cuộc khi có quyết định của trọng tài, cho dù quyết định đó đúng hay không thì kết quả chính thức của vận động viên bỏ cuộc đó cũng là "không hoàn thành cuộc đua".
 2. Nếu có quyết định từ trọng tài viên trước và trong thời điểm thi đấu mà không vận động viên nào khiếu nại trong thời gian còn đang thi đấu sẽ dẫn đến quyết định của trọng tài đó sẽ được Ban tổ chức ghi nhận và có thể trở thành quyết định chính thức của Ban tổ chức.
 3. Mọi quyết định của trọng tài viên đều có thể được Ban tổ chức xem xét lại, tuân thủ luật thi đấu và pháp luật Việt Nam hiện hành. Kể cả trong trường hợp sau thời gian thi đấu và các quyết định của trọng tài viên không có ai khiếu nại, Ban tổ chức cũng có quyền xem xét lại toàn bộ bằng chứng dẫn tới các quyết định và có thể phủ định quyết định đó nếu bằng chứng không đủ thuyết phục hoặc có bằng chứng chống lại đủ thuyết phục để thay đổi quyết định.

G. Điều khoản về miễn trừ trách nhiệm, miễn kiện tụng

 1. Người tham gia và đại diện của người tham gia từ bỏ mọi quyền kiện tụng, khiếu nại trong trường hợp bị thiệt hại về sức khỏe, tài sản đối với Ban tổ chức nếu Ban tổ chức thực hiện mọi đầy đủ các nội dung đã ghi trong cam kết này.
 2. Người tham gia và đại diện của người tham gia cam kết không truy xét trách nhiệm hoặc kiện tụng, khiếu nại bất cứ cá nhân nào là thành viên của Ban tổ chức nếu thành viên đó thực hiện không đầy đủ các công việc được Ban tổ chức giao để giúp Ban tổ chức hoàn thành các nội dung công việc đã cam kết thực hiện trong sự kiện.
 3. Người tham gia và đại diện của người tham gia cam kết không ủy quyền cho bất cứ ai hoặc tổ chức thứ 3 nào thực hiện khiếu nại hoặc kiện tụng Ban tổ chức hoặc bất kỳ thành viên nào của Ban tổ chức.

H. Điều khoản về giới tính của người tham gia

 1. Giới tính của người tham gia được quy định bởi giới tính ghi trên các giấy tờ nhân thân (chứng minh thư, căn cước công dân hoặc hộ chiếu).
 2. Trong trường hợp người tham gia đã thực hiện chuyển giới nhưng chưa làm lại giấy tờ hoặc giấy tờ nhân thân chưa thực hiện xong và chỉ có giấy tờ cũ, người tham gia phải báo lại cho Ban tổ chức biết và khi đó ghi nhận giới tính của người tham gia là theo giới tính đã được chuyển đổi.
 3. Giải thưởng (nếu có) của vận động viên chuyển giới có thể được cân nhắc xem xét nếu các vi phạm pháp luật về giới tính của người đó được phát hiện.
 4. Ghi danh khi tham gia mà ghi sai giới tính sẽ không được công nhận thành tích. Trong trường hợp vận động viên phát hiện ghi danh bị sai giới tính, vận động viên phát hiện sai cần báo cho Ban tổ chức trước giờ thi đấu. Trong trường hợp báo sai giới tính sau giờ xuất phát hoặc sau cuộc đua, giải thưởng (nếu có) sẽ không được ghi nhận nhưng BTC có thể sẽ vẫn ghi nhận thành tích của vận động viên đã ghi danh sai giới tính.
 5. Có ý định chuyển giới nhưng chưa thực hiện chuyển giới (phẫu thuật chuyển giới) thì khi ghi danh tham gia phải ghi giới tính hiện tại. Nếu chuyển giới hoàn thành trước khi cuộc đua diễn ra thì vận động viên cần báo cho Ban tổ chức để thay đổi ghi danh lại.

I. Điều khoản về quyền tham gia

 1. Tất cả mọi người đủ điều kiện sức khỏe, năng lực hành vi xã hội đều có quyền tham gia giải đấu và được tự quyết định tham gia giải đấu bằng cách mua suất tham gia và ghi danh.
 2. Người dưới 15 tuổi, người bị giới hạn hành vi năng lực xã hội muốn tham gia phải có sự chấp thuận của người đại diện (bố, mẹ, người giám hộ hợp pháp đang là đại diện, người được ủy quyền đại diện hợp pháp).
 3. Người dưới 15 tuổi hoặc người bị giới hạn hành vi năng lực xã hội khi tham gia phải sử dụng chứng minh thư, căn cước công dân hoặc hộ chiếu (passport) của người đại diện để thực hiện mọi thủ tục cần thiết với Ban tổ chức như thủ tục ghi danh (assign), thủ tục kiểm tra (checkin), thủ tục nhận bộ kit chạy (race-kit) và số đeo (bib).
 4. Thay đổi người đại diện đối với người tham gia dưới 15 tuổi hoặc người bị giới hạn hành vi xã hội phải thực hiện lại từ đầu toàn bộ thủ tục cần thiết với Ban tổ chức.
 5. Người trên 15 tuổi và chưa có hoặc mất hoặc đang vướng bận các công việc chưa thể ghi danh bằng các giấy tờ nhân thân (chứng minh thư hoặc hộ chiếu) muốn tham gia thì cần ủy quyền cho một người đại diện hợp pháp thực hiện các thủ tục tham gia với Ban tổ chức.
 6. Người tham gia có thể bị từ chối bởi Ban tổ chức (và có thể không được hoàn lại tiền) nếu cố tình vi phạm nhiều lần các điều khoản đã cam kết với Ban tổ chức trước đó hoặc với các Ban tổ chức giải khác.
 7. Từ chối cam kết này sẽ không được quyền tham gia.
 8. Từ bỏ tham gia sau khi đã mua suất tham gia có thể sẽ không được hoàn tiền.

J. Điều khoản về truyền thông

 1. Ban tổ chức được quyền nhắc tên, thành tích tốt nhất, thành tích kém nhất, lịch sử thi đấu đã công bố, biệt danh, nghệ danh, kết quả thi đấu, dự báo kết quả, dự báo xếp hạng, thành tích sau giải đấu của vận động viên đã ghi danh trong các thông điệp truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội.
 2. Ban tổ chức được quyền sử dụng tên của vận động viên đã ghi danh để phục vụ cho mục đích quảng bá giải đấu.
 3. Nội dung các công bố của Ban tổ chức mặc định hết hạn và hết hiệu lực sau khi giải đấu kết thúc trừ khi có quy định về thời hạn hiệu lực cụ thể của từng công bố hoặc điều khoản trong Cam kết quy định về thời gian có hiệu lực.
 4. Trong trường hợp một bức ảnh tập thể nhưng có mặt VĐV trong đó, bản quyền, quyền tác giả, quyền sở hữu của BTC, VĐV muốn sử dụng cho mục đích thương mại bất kỳ phải có sự đồng ý của BTC.

K. Điều khoản về tôn trọng quyền riêng tư cá nhân

 1. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu hình ảnh của vận động viên được đăng lên mạng cùng bình luận bởi một vận động viên khác hoặc bất kỳ ai.
 2. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp dân sự giữa người đăng ảnh và người có mặt trong bức ảnh được đăng, Ban tổ chức sẽ chỉ thực hiện các nghĩa vụ do cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
 3. Ban tổ chức có thể xóa những hình ảnh nhạy cảm hoặc không mong muốn của vận động viên khi tham gia giải đấu theo yêu cầu của nhân vật trong bức ảnh mà không báo trước. Khi đã bị Ban tổ chức xóa, bất kỳ ai đăng lại, chia sẻ lại có nội dung chứa toàn bộ hoặc một phần bức ảnh đó sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

L. Điều khoản về quyền sở hữu và ủy quyền

 1. Mọi đồ vật, kể cả bộ kit chạy và số đeo (bib) mà BTC giao cho người tham gia đều là tài sản thuộc quyền sở hữu của BTC. VĐV khi được BTC giao đồ vật đó được uỷ quyền của BTC để sử dụng theo quy định cho đến khi có yêu cầu của BTC để thu hồi lại.
 2. VĐV giao tài sản của BTC cho một người thứ 3 mà không được sự đồng ý của BTC là không được phép và phải tự chịu mọi hậu quả hoặc thiệt hại xảy ra. BTC cũng có quyền yêu cầu đền bù thiệt hại nếu người thứ 3 sử dụng trái phép tài sản của BTC gây ra thiệt hại cho BTC.
 3. Tham gia giải, VĐV có quyền sở hữu dịch vụ thi đấu mà BTC sẽ thực hiện cho từng VĐV. VĐV có toàn quyền thực hiện quyền sở hữu đó bao gồm: định đoạt, cho tặng, bán lại cho người khác, uỷ quyền cho người khác thực hiện các thủ tục theo yêu cầu. Trong trường hợp uỷ quyền, các chứng từ uỷ quyền có thể sẽ được BTC yêu cầu VĐV cung cấp trước khi tiến hành các công việc tiếp theo.

M. Điều khoản về bản quyền, tác quyền và quyền sở hữu ảnh

 1. Người tham gia và đại diện của người tham gia có quyền tự chụp ảnh hoặc thuê người chụp ảnh bản thân mình trong sự kiện. Khi có hoạt động thuê người chụp ảnh mình, VĐV hoặc người được VĐV uỷ quyền hoặc người đại diện của VĐV phải làm việc trước với BTC để nhận các quyền tham gia hạn chế vào đường chạy cho người chụp. BTC có thể yêu cầu gỡ bất kỳ bức ảnh nào được chứng minh là trong sự kiện nếu bức ảnh đó gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho BTC.
 2. Mọi hình ảnh trong sự kiện do: BTC quay chụp hoặc người hoặc đối tác được BTC cấp phép hoặc uỷ quyền hoặc chỉ định quay chụp đều thuộc quyền sở hữu của BTC, thuộc bản quyền của BTC, được BTC tuỳ ý sử dụng theo quy định của pháp luật.
 3. BTC nắm giữ toàn bộ quyền sở hữu quyền tác giả và đồng thời là đồng tác giả toàn bộ ảnh do những người chụp ảnh được BTC thỏa thuận làm việc trong sự kiện.

N. Điều khoản về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

 1. BTC sở hữu trí tuệ các quy trình, sáng tạo, hình ảnh nằm trong sự kiện, được sản xuất, tạo ra bởi BTC. VĐV không được phép sao chép, chỉnh sửa hoặc công bố các tài sản trí tuệ này nếu không được phép của BTC.
 2. BTC sở hữu bản quyền hoặc quyền sử dụng các phần mềm, ứng dụng trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng, các phần mềm trên cơ sở web-base. Người tham gia và đại diện của người tham gia  không được phép can thiệp, bẻ khoá, thay đổi cơ sở dữ liệu hay giao diện các phần mềm này.
 3. Người tham gia và đại diện của người tham gia chịu trách nhiệm và phải bồi thường mọi thiệt hại nếu thực hiện sai hoặc cố tình thực hiện các thao tác để thay đổi: quy trình gốc, cơ sở dữ liệu, giao diện của các phần mềm được BTC ứng dụng cho việc quản lý và thực hiện sự kiện.

P. Điều khoản về những yếu tố bất khả kháng

 1. Khi xuất hiện yếu tố bất khả kháng, người tham gia và đại diện của người tham gia nếu phát hiện ra phải thông báo cho BTC và cơ quan chức năng.
 2. Nếu vì sự kiện bất khả kháng mà phải tạm dừng sự kiện, BTC đã có thông báo những quyết định của BTC bằng bất kỳ hình thức nào, khi đã biết về quyết định đó, người tham gia và đại diện của người tham gia phải tuân thủ quyết định đó ngay lập tức.

Q. Điều khoản về hoàn tiền và khiếu nại hoàn tiền

 1. BTC sự kiện chịu trách nhiệm đăng tải, công bố các chính sách hoàn, huỷ. Người tham gia và đại diện của người tham gia hiểu và đồng ý cho Ban tổ chức sự kiện có quyền bảo lưu, quyền hủy bỏ sự kiện vì nhiều lý do khác nhau bao gồm nhưng không giới hạn ở các điều kiện thời tiết xấu, chiến tranh, khủng bố, dịch bệnh, bạo loạn hoặc các lý do khác ảnh hưởng đến sự an toàn hoặc an ninh của những người tham gia và khán giả.
 2. Nếu VĐV cần yêu cầu hoàn lại tiền hoặc có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc mua hàng, VĐV phải liên hệ với BTC sự kiện để được hỗ trợ xử lý.

Khi muốn yêu cầu hoàn tiền, vui lòng gửi đầy đủ chứng từ về việc bạn đã mua sản phẩm, dịch vụ từ website của Ban tổ chức hoặc các đại lý tới email support@racejungle.com. Yêu cầu hoàn tiền được xác nhận và mức hoàn tiền theo mốc thời gian tương ứng (tính theo mốc ngày diễn ra sự kiện được công bố lần đầu) như sau:

Từ 60 ngày trở lên: hoàn 70% chi phí mua gói chạy

Từ 30 - 59 ngày trước race: 40% chi phí mua gói chạy

Từ 14 - 29 ngày trước race: 10% chi phí mua gói chạy

Từ 13 ngày trước race đến race hoặc race bị hoãn, huỷ, chuyển đổi hình thức trong vòng 13 ngày trước ngày race: không hoàn tiền, người tham gia vui lòng tuân thủ toàn bộ yêu cầu của chính quyền và các thể lệ, thủ tục của BTC quy định.

 

Các sản phẩm/ dịch vụ khác gói chạy đã mua, vui lòng liên hệ với đơn vị cung cấp hoặc tham khảo riêng chính sách từng loại để nắm được thông tin và đảm bảo quyền lợi.

Chính sách này không áp dụng cho các Vận động viên đổi suất chạy sang giải khác

 1. Mọi trường hợp yêu cầu hoàn huỷ sẽ không được ưu tiên thực hiện trước nếu đang trong thời gian BTC Sự kiện đang thực hiện các hoạt động thông tin phục vụ các chính sách chung như chính sách bảo lưu, chính sách hỗ trợ người tham gia để tăng an toàn, chính sách hỗ trợ chính quyền để phục vụ các ngành chức năng của nhà nước, chính sách nhân đạo hoặc các hoạt động khắc phục hậu quả trong trường hợp khẩn cấp.
 2. Hoàn tiền khi huỷ sự kiện có thể sẽ không được hoàn tiền 100% chi phí đã bỏ ra mua hàng. Tỉ lệ hoàn tiền có thể khác nhau trên từng người và tuỳ thuộc vào chính sách đã công bố. Trong trường hợp không công bố, cách tính toán phần tiền sẽ hoàn thông thường sẽ dựa trên các chi phí mà BTC đã chi cho khâu vận hành hoặc vật phẩm của sự kiện đã sản xuất, sau đó phần chi phí còn lại sẽ được tính là phần chi phí hoàn lại cho người tham gia.
 3. Nếu có hoàn tiền, BTC sự kiện sẽ thông báo thời gian hoàn thành. Nếu không có thông báo hoàn thành nghĩa vụ hoàn tiền sẽ thực hiện trong khoảng thời gian tối đa 01 năm kể từ ngày công bố hoặc xác nhận với người được hoàn tiền.
 4. Hình thức hoàn tiền có thể đa dạng và dựa vào phương thức thanh toán ban đầu của người mua dịch vụ. Khi thực hiện hoàn tiền, có thể BTC sự kiện sẽ liên hệ với người mua dịch vụ hoặc Người tham gia và đại diện của người tham gia để lựa chọn hình thức hoàn tiền như chuyển khoản, hoàn tiền qua thẻ, tiền mặt hoặc quy đổi thành một dịch vụ hoặc sản phẩm khác nếu hai bên đồng thuận chấp nhận.

R. Điều khoản về tuân thủ quy trình và hướng dẫn của BTC

 1. Các quy trình do BTC yêu cầu, người tham gia và đại diện người tham gia phải tuân thủ làm theo.
 2. Không chấp nhận các quy trình do BTC hướng dẫn sẽ không được phép tham gia.
 3. Làm sai các quy trình do BTC yêu cầu dẫn tới bất kỳ thiệt hại nào, người tham gia và đại diện người tham gia tự chịu trách nhiệm.

S. Điều khoản về lưu trữ, sử dụng và bảo mật thông tin

 1. BTC có quyền sử dụng các thông tin mà người tham gia và đại diện người tham gia cung cấp cho BTC (bao gồm và không giới hạn ở hình chụp khuôn mặt, email, hình chụp giấy tờ tùy thân, các số điện thoại, và các thông tin liên lạc, thành tích) để thực hiện các dịch vụ và công việc cần thiết để tổ chức sự kiện. BTC có quyền thuê các dịch vụ phần mềm của bên khác để thực hiện các thao tác quản lý, bảo mật, tương tác trên các thông tin mà người tham gia và đại diện người tham gia đã cung cấp miễn là các hoạt động đó không trái với quy định của pháp luật hoặc để lộ thông tin gây bất lợi cho người tham gia hoặc đại diện của người tham gia.
 2. BTC có quyền lưu trữ thông tin tối đa mười ba (13) tháng sau khi sự kiện kết thúc nếu người tham gia và đại diện người tham gia không thực hiện bất kỳ tương tác nào với BTC.
 3. BTC có thể xin phép người tham gia và đại diện người tham gia bổ sung thêm quyền sử dụng các thông tin đã cung cấp cho một sự kiện khác trên cùng hệ thống quản lý thông tin.
 4. BTC có quyền từ chối thực hiện phục vụ hoặc yêu cầu thực hiện lại các thao tác của người tham gia và đại diện người tham gia nếu thông tin cung cấp chưa rõ ràng.
 5. BTC có nghĩa vụ thực hiện các nghiệp vụ bảo mật chống lại các tấn công đánh cắp thông tin từ tin tặc để tránh bị đánh mất các thông tin do người tham gia và đại diện người tham gia cung cấp.
 6. BTC có nghĩa vụ thông báo tới người tham gia và đại diện người tham gia các cảnh báo nguy hiểm nếu phát hiện các thông tin bị truy cập trái phép từ tin tặc.
 7. Trường hợp thiệt hại do để lộ thông tin của người tham gia và đại diện người tham gia, BTC sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành điều tra, truy vết, thống kê các thiệt hại và phối hợp với người tham gia và đại diện người tham gia khắc phục các thiệt hại đó.
 8. Bất kỳ người tham gia và đại diện người tham gia nào không đồng ý để BTC sử dụng các thông tin đã cung cấp để phục vụ việc tổ chức sự kiện sẽ không được quyền tiếp tục tham gia sự kiện và có quyền yêu cầu BTC xóa các thông tin tùy chỉnh mà BTC đã lưu trữ.

T. Điều khoản về quyết định cuối cùng của BTC về hoãn huỷ hoặc điều chỉnh sự kiện

 1. BTC không có quyền tự ý đơn phương hoãn hay hủy sự kiện. Trong trường hợp xảy ra hủy sự kiện, BTC hoàn toàn bộ chi phí mà người tham gia và đại diện người tham gia đã đóng cho BTC.
 2. Ngay khi có quyết định điều chỉnh sự kiện như điều chỉnh lịch trình, thay đổi địa điểm, thay đổi các bố trí lắp đặt gây ảnh hưởng đến người tham gia, BTC phải thông báo cho người tham gia được biết.
 3. Người tham gia và đại diện người tham gia bắt buộc phải tuân thủ các yêu cầu và hướng dẫn khi có quyết định hoãn, hủy sự kiện do điều kiện bất khả kháng.
 4. BTC đồng ý cho VĐV đăng ký tham gia chuyển đổi các suất chạy sang các giải khác tương đường cùng hệ thống với các điều kiện kèm theo như sau:

Giải chạy bị hoãn theo các quyết định của cơ quan có thẩm quyền

Thời điểm gửi yêu cầu thay đổi phải đảm bảo ít nhất trước 35 ngày trước ngày diễn ra sự kiện mà BTC đã công bố

VĐV chỉ được phép thay đổi duy nhất 01 lần

VĐV chỉ được thay đổi miễn phí ở cùng cự ly và hệ thống giải tương đương

 

Để chuyển đổi VĐV xin vui lòng cung cấp thông tin suất chạy của bạn (Email xác nhận thanh toán thành công, Email xác nhận ghi danh thành công;...) về địa chỉ email: support@racejungle.com để được trợ giúp

Chính sách này không áp dụng cho các Vận động viên đã lựa chọn Hoàn tiền

 

U. Điều khoản về trường hợp khẩn cấp

 1. Người tham gia phải chỉ định một người và cung cấp thông tin liên lạc của người đó trong trường hợp khẩn cấp cho BTC. Trường hợp không cung cấp hoặc không thể liên lạc được với người được chỉ định hoặc người được chỉ định đó gặp trục trặc về quyết định như quyết định không kịp thời, quyết định không có hiệu lực hoặc không đủ quyền quyết định theo luật định, người tham gia đồng ý chấp nhận mọi quyết định của BTC hoặc người/đối tác thứ ba được BTC chỉ định để xử lý tình huống khẩn cấp có liên quan đến người tham gia.
 2. Người tham gia chấp nhận giao quyền quyết định mọi vấn đề liên quan tới bản thân mình cho người được chỉ định trong trường hợp khẩn cấp. Quyết định này có thể ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ, tính mạng, tài sản, danh tiếng của người tham gia, BTC không chịu bất cứ trách nhiệm nào khi người tham gia bị thiệt hại sau đó do quyết định này.
 3. Trường hợp khẩn cấp xảy ra với người tham gia, nếu người tham gia chưa hoàn thành cuộc đua thì được tính là chưa hoàn thành.