Đặt vé sớm để có giá tốt nhất!

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CỰ LY 21KM THÀNH 25KM

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CỰ LY 21KM THÀNH 25KM

Kính gửi các Quý Vận động viên thân mến,

Thông qua tư vấn, khảo sát và họp bàn với chính quyền địa phương, cũng như phụ thuộc vào tình hình thực tế thay đổi trên đường chạy, BTC và UBND TP Hội An đã làm việc và điều chỉnh cung đường chạy phù hợp hơn và tốt hơn nhằm đảm bảo an toàn và trải nghiệm của Vận Động Viên.

Vì vậy, BTC xin thông báo về việc thay đổi cự ly 21km thành 25km.

Tất cả các VĐV đã đăng ký cự ly 21km sẽ được tự động thay đổi lên cự ly 25km.

Đối với các VĐV mong muốn thay đổi xuống cự ly 10km, xin vui lòng gửi thông tin yêu cầu về email: support@racejungle.com để được trợ giúp.

(Thời hạn hỗ trợ thay đổi thông tin tới hết ngày 13/04/2021- giai đoạn Regular).

Trân trọng cảm ơn,

Ban Tổ Chức.

🔸 TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH MUA VÉ, GHI DANH, CHECK-IN, NHẬN RACE-KIT: https://racejungle.com/pages/dang-ky-va-lay-bib

🔸 Cổng checkin sẽ chính thức được mở trước ngày RACE 5 ngày (dự kiến 26/04/2021)

🔸 MUA VÉ NGAY TẠI: https://racejungle.com/pages/hoi-an-discovery-marathon

---

HOI AN DISCOVERY MARATHON 2021

Race day/ Ngày đua: 1/5/2021

42KM | 25KM | 10KM | 5KM

#HADM2021 #HADM #RaceJungle

______________________________________

ANNOUNCEMENT

CHANGE OF THE 21KM TO 25KM DISTANCE

Dear Runners,

Through consulting, survey and meeting with local authorities, as well as depending on the actual situation changes on the route, the Organizing Committee and Hoi An City People's Committee worked and adjusted the route to be more suitable and better to ensure the safety and experience of the Runners.

Therefore, the organizers would like to announce the change of the distance from 21km to 25km.

All runners registered 21km will be automatically changed to 25km.

For runners wishing to change to a distance of 10km, please send the required information to email: support@racejungle.com for further assistance.

(Support to change information until the end of April 13, 2021- Regular period).

Special thanks,

Organizing Committee.

🔸 TICKET PURCHASE OVERVIEW, REGISTRATION, CHECK-IN, GET RACE-KIT: https://racejungle.com/pages/dang-ky-va-lay-bib

🔸 The check-in gate will officially be opened 5 days before RACE date (scheduled for April 26, 2021)

🔸 BUY TICKET NOW AT: https://racejungle.com/pages/hoi-an-discovery-marathon

---

HOI AN DISCOVERY MARATHON 2021

Race day / Race day: May 1, 2021

42KM | 25KM | 10KM | 5 KM

# HADM2021 #HADM #RaceJungle

← Bài trước