Đặt vé sớm để có giá tốt nhất!

Hướng dẫn thay đổi cự ly, chuyển nhượng bib

Trong trường hợp VĐV muốn thay đổi cự ly, vui lòng thực hiện các bước sau:

Lưu ý: áp dụng cho các mùa giải mới mở từ 2021 trở đi. Các trường hợp khác vui lòng liên hệ support@racejungle.com để được trở giúp. 

   A. Nâng cự ly                                

 1. Mua mã ghi danh mới của cự ly cao hơn. Thực hiện ghi danh. (Xem hướng dẫn tại dây).
 2. Email tới support@racejungle.com cung cấp các chứng từ:
  • a. thông tin mua mã ghi danh cũ (chụp email xác nhận, email mà BTC đã gửi mã ghi danh).
  • b. thông tin và ảnh chụp email đã mua mã ghi danh mới. 
 3. BTC xác nhận sau khi kiểm tra, sau đó sẽ hoàn tiền đã mua cự ly cũ cho VĐV.

   B. Giảm cự ly                                

 1. Email tới support@racejungle.com cung cấp các chứng từ: thông tin mua mã ghi danh cũ (chụp email xác nhận, email mà BTC đã gửi mã ghi danh).
 2. BTC xác nhận sau khi kiểm tra, sau đó sẽ cấp lại mã ghi danh cự ly mới cho VĐV.
 3. Sử dụng mã ghi danh mới để ghi danh. (Xem hướng dẫn tại dây).
Lưu ý: 
- Không chấp nhận đổi cự ly trước ngày đua 02 ngày.
- Không chấp nhận đổi cự ly nếu cự ly mới không còn.
- VĐV phải ký tuân thủ toàn bộ cam kết tham gia, xem nội dung tại đây.
- Gọi tới hotline để nhận trợ giúp.

   C. Chuyển nhượng chính chủ       

Khi muốn chuyển nhượng bib, VĐV phải thực hiện trước khi checkin:

 1. Bạn (người bán bib) gửi mã ghi danh cho người nhận (người mua lại bib).
 2. Người nhận thực hiện ghi danh lại trên cổng athlete.racejungle.com.
 3. Bạn xác nhận qua mail, bỏ qua hoặc từ chối nếu không muốn chuyển nhượng.
Lưu ý:
- Thời gian tối đa để người bán bib xác nhận qua email là 60p.
- Chức năng chuyển nhượng sẽ đóng trước ngày đua 02 ngày.

   D. Thay đổi thông tin                     

Khi muốn đổi các thông tin đã ghi danh, VĐV phải thực hiện trước khi checkin:

 1. Truy cập cổng athlete.racejungle.com, chọn giải, điền mã ghi danh, chọn sửa thông tin.
 2. Sửa thông tin cá nhân như số liên hệ khẩn cấp, size áo, thành tích. Lưu lại. 
Lưu ý:
- Sửa thông tin sẽ không thay đổi tên người đã ghi danh vào cuộc đua.