Đặt vé sớm để có giá tốt nhất!

Hướng dẫn bật camera trên điện thoại, máy tính 100% thành công

Khi ghi danh hoặc check-in trên điện thoại, có thể hệ thống sẽ (đã) khóa camera lại, VĐV cần bật camera lên để thực hiện được các thủ tục.

Lưu ý cực kỳ quan trọng: Nếu bạn mở link (ví dụ athlete.racejungle.com, checkin.racejungle.com)  từ mail hoặc từ facebook, có thể các link sẽ được mở trong trình duyệt riêng của mail hoặc facebook chứ không phải Safari, Chrome hoặc Edge..., khi đó camera sẽ không được bật (màn hình tối đen lúc selfie). Copy các link trên và mở ở các trình duyệt theo hướng dẫn như bên dưới đây:

   A. Cho iOS (iphone, ipad)   

 1. Từ màn ngoài cùng, chọn Setting (Cài đặt) chọn Safari.
 2. Tìm và chọn Camera. Chọn Allow/Accept (Cho phép).
 3. Mở Safari và thực hiện thao tác ghi danh hoặc check-in, chọn Allow/Accept camera khi được hỏi.

   B. Cho Android                    

 1. Mở Setting (Cài đặt) của android, chọn Applications (Ứng dụng), tìm Permission (Quyền của ứng dụng).
 2. Chọn Camera (Máy ảnh), bật công tắc mở cho các ứng dụng mà bạn hay dùng như Chrome, Edge...
 3. Mở Chrome hoặc Edge... và thực hiện thao tác ghi danh hoặc checkin, chọn Allow/Accept camera khi được hỏi.

   C. Cho laptop Windows 10 

 1. Windows, mở Setting, chọn Privacy, chọn Camera. Bật công tắc mở cho các mục: Allow apps to access your camera và Ứng dụng trình duyệt khác như Chrome, Edge...
 2. Mở Chrome hoặc Edge... mở setting, chọn Site settings, chọn camera, bật Ask before accessing và xóa các trang của racejungle ở mục block.
 3. Mở tab mới... và thực hiện thao tác ghi danh hoặc check-in, chọn Allow/Accept camera khi được hỏi.

   D. Cho macbook                 

 1. Mở Safari, trên menu Safari cạnh logo táo, chọn Preferences.
 2. Chọn tab Website, chọn Camera, phía dưới bên phải đổi trạng thái “When visit other websites” thành Allow/Accept.
 3. Mở tab mới và thực hiện thao tác ghi danh hoặc check-in, chọn Allow/Accept camera khi được hỏi.

Lúc này, tìm lại mã ghi danh (mở mail và gõ vào ô tìm kiếm "mã ghi danh), copy mã ghi danh và thực hiện các thao tác.

Xem hướng dẫn ghi danh và check-in tại đây.