Vì sao vận động viên chuyên nghiệp không bỏ cuộc nếu không đạt giải – Race Jungle

Vì sao vận động viên chuyên nghiệp không bỏ cuộc nếu không đạt giải

Trong ba môn phối hợp, chứng kiến nhiều vận động viên chuyên nghiệp sẵn sàng bỏ cuộc để đảm bảo sức khỏe hoặc giữ sức cho các cuộc đua tiếp theo. Nhưng trong các cuộc đua điền kinh, ít khi thấy vận động viên bỏ cuộc, đặc biệt là vận động viên chuyên nghiệp đang nằm trong bảng xếp hạng của liên đoàn điền kinh thế giới. Vì sao lại vậy?

Có thể có nhiều cách giải thích, nhưng chúng ta sẽ xem thử một số quy định ngặt nghèo của liên đoàn như sau:

 • Vận động viên chịu sự quản lý của các tổ chức được chứng nhận bởi liên đoàn. Các tổ chức này trả phí cho các vận động viên bao gồm có phí tham gia sự kiện (ban tổ chức sự kiện sẽ trả trực tiếp cho các đơn vị quản lí rồi đơn vị quản lí trả cho các vận động viên). Nếu bỏ cuộc hay vì một lí do nào đó không hoàn thành, mức phí sẽ bị giảm đi.
 • Thậm chí nếu không hoàn thành cuộc đua với mức thời gian cam kết… thu nhập sẽ kém hẳn đi và đương nhiên sẽ bị giảm hạng. Giảm hạng thì kéo theo số hợp đồng sẽ giảm theo. Đại loại là mất tiền.
 • Nếu không hoàn thành một cuộc đua, vận động viên đó sẽ tạm thời bị tước xếp hạng 17 ngày trước và sau cuộc đua đó. Điều này có nghĩa là mọi hợp đồng liên quan đến xếp hạng của vận động viên đó trong 17 ngày trước và sau cuộc đua mà anh ta vừa mới không hoàn thành sẽ bị hủy bỏ. Điều này nghĩa là đi tong thu nhập của hơn một tháng!
 • Anh ta được trả tiền và được lo mọi chi phí ăn ở đi lại cho các cuộc đua nằm trong hệ thống nhãn của liên đoàn, một lần DNF tương đương với việc mất uy tín và có thể sẽ không được mời và miễn phí nữa.

Nhưng cũng chính vì việc đề cao thành tích và nghiêm ngặt mọi yếu tố để đạt thành tích cao như vậy, vận động viên chuyên nghiệp cũng có một số quyền để họ đảm bảo được chắc chắn việc hoàn thành với thành tích cao nhất trong khả năng của họ mà mọi ban tổ chức mời họ đến đua đều phải tuân thủ:

 • Được xếp lượt chạy đầu tiên.
 • Đường chạy riêng cho nhóm chuyên nghiệp hoặc chạy đầu tiên trên một route chạy không lặp và tất nhiên là không được giao cắt hay phải tranh chấp giao thông với vận động viên nhóm khác hoặc phương tiện khác.
 • Phải tổ chức race briefing riêng cho nhóm này.
 • Số bib riêng có ghi tên.
 • Dinh dưỡng và nước uống riêng do những người có chức tránh hoặc chính người của họ cung cấp. Bàn tiếp nước riêng và được nhóm riêng hỗ trợ tiếp nước hay dinh dưỡng. Nhóm này phải được đào tạo và tuyệt đối không được phép có sai sót. Thậm chí trong lần lập kỉ lục thế giới mới nhất ở Berlin Marathon 2018, Eliud Kipchoge bắt trượt nước ở điểm tiếp nước cuối và cảnh đó đã bị chiếu đi chiếu lại, quay chậm trên live streaming và có thêm nhiều bình luận đại ý làm ảnh hưởng đến thành tích của anh.
 • Pacer riêng và phải cung cấp hình ảnh nhận dạng pacer cho họ trong một số cuộc đua.
 • Bảng nhảy thời gian gắn khắp nơi hoặc trên xe pacer có gắn đồng hồ trên nóc.
 • Loa thông báo gắn khắp mọi nơi để đảm bảo mọi vận động viên nghe được thông báo của ban tổ chức và biết được thành tích của nhóm dẫn đầu như thế nào…