Hoi An Discovery Marathon – Race Jungle

Hoi An Discovery Marathon

THÔNG BÁO DỜI LỊCH CHẠY HỘI AN DISCOVERY MARTHON 2020 SANG NĂM 2021
Sau khi cân nhắc các yếu tố về việc đảm bảo sức khỏe cho runners, lịch trình của các giải tại Việt Nam trong giai đoạn cuối năm 2020 và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam, Ban Tổ Chức Hoi An Discovery Marathon (HADM) rất tiếc phải chuyển lịch chạy ngày 19/04/2020 sang một thời điểm khác phù hợp hơn, dự kiến là kì nghỉ lễ 30/04 – 01/05/2021.

BTC Hội An Discovery Marathon xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các Vận Động Viên trong suốt thời gian qua.
Chúng tôi sẽ sớm quay trở lại với một diện mạo mới.
Hẹn gặp lai tất cả các bạn trong năm 2021!!!

2020 HOI AN DISCOVERY MARATHON IS POSTPONED TO 2021
With the mounting concern in protecting participant wellbeing, with the consideration of Vietnam nationwide’s racing calendar, and with the instruction from Quang Nam’s Government, we, 2020 Hoi An Discovery Marathon organizing team has decided with a heavy heart to postpone the race date from 19 Apr 2020 to 30 Apr – 1 May 2021, tentatively.
We are sincerely thankful for your support over the time.
We look forward to welcoming you in 2021!
We will be coming back, stronger, fresher in 2021!!!

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.