Đặt vé sớm để có giá tốt nhất!

VIETTEL FASTEST

-14% 300,000₫ 350,000₫
Hạng:

Mô tả

Cuộc đua tốc độ 10km có phân hàng và xuất phát khác nhau. 

  • Dành cho người mới, chọn hạng New khi với 10km cần khoảng dưới 90 phút để hoàn thành. Nếu bạn chưa bao giờ đạt được thời gian này hoặc cự ly này, hãy bắt đầu tập luyện ngay. 
  • Dành cho người đã tập lâu một thời gian rồi, chọn hạng Semi Pro nếu bạn có thể chạy với tốc độ dưới 5 phút một km và hoàn thành 10km dưới 50 phút. 
  • Dành cho dân chuyên nghiệp hoặc tập bài bản: PRO, nếu bạn tự tin có thể hoàn thành 10km dưới 40 phút. 

Ngay khi cut-off, mọi vận động viên dừng cuộc đua và phải đi ra khỏi đường chạy. 

Tham khảo giải khác

Hết hàng
 VIETNAM SUP RACE 2020  VIETNAM SUP RACE 2020
995,000₫
 HGDM2020 - GÓI DI CHUYỂN & LƯU TRÚ  HGDM2020 - GÓI DI CHUYỂN & LƯU TRÚ
950,000₫
 HNUT2020 - GÓI DI CHUYỂN  HNUT2020 - GÓI DI CHUYỂN
200,000₫
Hết hàng
 HOANG SU PHI LOOP ULTRA TRAIL 2020  HOANG SU PHI LOOP ULTRA TRAIL 2020
2,600,000₫
 VIETTEL FASTEST
 VIETTEL FASTEST
 VIETTEL FASTEST