Làm ra bởi Race Jungle

Chúng tôi nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm, đồ phục vụ thể thao như trang phục, ba lô, mũ…

Tuỳ từng mục đích và nhu cầu, sản phẩm của Race Jungle tập trung vào mục tiêu duy nhất: phù hợp và chất lượng tốt trên giá thành.

Ngoài ra, Race Jungle sản xuất các sản phẩm phục vụ cho các giải đấu, từ khâu ý tưởng, thiết kế, kiểm soát quy trình, chất lượng cho tới khâu bàn giao sản phẩm.

 

Made by Race Jungle

We research, design and produce sporting goods such as costume, backpack, hat, etc., following your purpose and needs.
Race Jungle products focus on simple, essential goals: good fit, good quality, good value.

In addition, Race Jungle produces bespoke equipment for competitions, managing all production stages from ideas and design to manufacturing process and quality control, until the customers have them in hands.