Đặt vé sớm để có giá tốt nhất!

BẢNG SIZE ÁO/ T-SHIRT SIZE

BẢNG SIZE ÁO/ T-SHIRT SIZE

Race Jungle xin công bố bảng size áo được dùng cho tất cả các giải chạy trong hệ thống giải chạy của Race Jungle hoặc các giải do Race Jungle tổ chức.
 
Xin lưu ý:
- Áo unisex, không chia áo Nam - Nữ. Vận động viên vui lòng xem số đo trước khi chọn size
- Size áo chỉ được thay đổi trước ngày đua 30 ngày. Các vận động viên đăng ký sau 30 ngày sẽ không được đảm bảo size áo như đã đăng ký
 
(English)
Race Jungle would like to announce the T-shirt size chart used for all races in Race Jungle's race series or race events organized by Race Jungle.
 
Please note:
- Unisex t-shirt, not divided into Men's and Women's shirts. Athletes please check measurements before choosing size
- Shirt size can only be changed 30 days before the race date. Athletes who register after 30 days will not be guaranteed the same shirt size as registered